”Kinesiskt folkmord fortsätter”

Förespråkare för mänskliga rättigheter i Kina har inför en kommission i den amerikanska kongressen vittnat om de ”fasansfulla” metoderna i Kinas tvingande ettbarns-politik och betecknat de tvångsaborter som används systematiskt som ett brott mot mänskligheten.

”Oavsett antalet tillåtna barn släpas kvinnor som blivit gravida utan tillstånd fortfarande ut ur sina hem, blir fastspända på britsar och tvingade att abortera barn som de vill ha”, sade Reggie Littlejohn, grundare av organisationen Women’s Rights Without Frontiers när hon talade inför en hearing om kinesisk befolkningspolitik inför den amerikanska kongressens kommission om Kina den 30 april.

Även om Kina har mildrat sin ettbarns-politik så att par i vissa fall tillåts att ha ett andra barn, insisterade Littlejohn på att denna förändring inte har löst de grundläggande problemen. ”Dessa små modifieringar förbises ändå. Problemet med ettbarns-politiken är inte antalet ’tillåtna’ barn utan det faktum att det kinesiska kommunistpartiet talar om för kvinnor hur många barn de får ha och sedan framtvingar denna begränsning genom tvångsaborter och tvångssteriliseringar.”

Bland andra som framträdde vid hearingen fanns den kinesiske aktivisten och advokaten Chen Guangcheng som satt fängslad i fyra år i Kina på grund av sitt arbete mot ettbarns-politiken och för andra frågor rörande mänskliga rättigheter; och Chai Ling, grundare av gruppen All Girls Allowed. Chen, som nu är knuten till The Catholic University of America och forskningsinstitutet The Witherspoon Institute i Washington D.C., kritiserade ”det blodiga och brutala våld” som Kinas tvångspolitik för befolkningskontroll utgör. Han betecknade politiken som ”ett nutida folkmord” och ett ”fruktansvärt brott mot mänskligheten”.

”Under de senaste 35 åren har Kina tagit mellan 360 och 400 miljoner barns liv. Denna inhumana brutalitet har resulterat i att samhället blivit fullkomligt likgiltigt inför livet och har minskat den mänskliga värdigheten, vilket leder till ett sammanbrott för den traditionella moralen i samhället i frågor som rör liv och död, och därmed till socialt sönderfall”, tillade han.

Chen berättade att gifta par måste söka tillstånd från den lokala födelsekontroll-kommittén innan de skaffar barn. En kvinna som blir gravid utan tillstånd kan inkallas till det lokala födelsekontroll-kontoret. Där tvingar en partifunktionär henne att ”underteckna ett slags erkännande innan själva tvångsaborten äger rum, med innebörden att en sådan åtgärd (inklusive sterilisering) har skett med hennes godkännande.”

Om en kvinna vägrar att underteckna ett sådant papper kan hennes släktingar och grannar ibland tas i fängsligt förvar, påstod Chen vidare. I hans hembygd organiserar lokala partichefer små eller stora grupper som ”agerar som kriminella” genom att misshandla bybor som inte ger efter för kraven och hålla dem olagligt fängslade. ”Jag har hjälpt bybor på frivillig basis med mina juridiska kunskaper, i hopp om att stoppa och förhindra sådana brutala handlingar”, sade han, ”bara för att inse att lagen är oanvändbar för att stoppa dessa våldsamma metoder för födelsekontroll.”

Chai Ling, grundare av och ordförande i organisationen All Girls Allowed sade att ettbarns-politiken är ”brutal”. Hon påpekade att målet med ett barn per familj en gång klingade så ”välvilligt och perfekt” i hennes öron, tills hon insåg att det innebar att ”alla andra barn måste dö”. Ling, som var en av studentledarna i protesterna på Himmelska fridens torg 1989, sade vid hearingen att hennes kristna tro ”motiverar mig och mitt team att vara en trygg famn för de mödrar och barn som skulle blivit dödade av denna politik, och erbjuda dem kärlek och fred.”

Littlejohn talade vidare om politikens offer: ”En del av dessa tvångsaborter har varit så våldsamma att också mödrarna har dött tillsammans med deras fullgångna barn.” Den skrämmande erfarenheten av tvångsaborter bidrar till psykisk sjukdom och självmord bland de kvinnliga offren, tillade hon. Män vars fruar har fallit offer för politiken har ibland tappat kontrollen och mördat familjeplaneringstjänstemän, eller begått självmord i protest mot de höga böterna för brott mot ettbarns-politiken. Hon menade att dessa böter kan vara ”en viktig inkomstkälla” för partiet. De tillämpas inkonsekvent men kan vara tio gånger så höga som en persons årsinkomst.

Vidare sade Littlejohn att hon tror att politiken för befolkningskontroll de facto är en ”social kontroll” genom att den också stöder en ”tvångets infrastruktur som kan användas för att nedkämpa alla slags åsikter som avviker från regimens.” Genom den kulturella preferensen för pojkar faller flickebarn oftare offer för könsselektiva aborter. Den obalans mellan könen som detta medför innebär att 37 miljoner män inte kommer att finna några fruar, vilket i sin tur förstärker den sociala instabiliteten och även leder till sex-trafficking.

Littlejohn menade att Kinas politik för befolkningskontroll riskerar att orsaka en ”demografisk katastrof” i flera hänseenden. Den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder krymper och får allt större problem att försörja de äldre. Chen tillade att det finns mer än en miljon familjer vars enda barn har dött, vilket gör att föräldrarna står utan något stöd när de själva blir äldre.

Flera av förkämparna för mänskliga rättigheter gav vid hearingen rekommendationer för USA:s politik. Littlejohn sade att den amerikanska regeringen borde kräva att Kina avskaffar alla former av tvingande befolkningskontroll, uppmuntrar par att skaffa flickor och erbjuder pension till par som saknar söner. Hon föreslog också att den amerikanska regeringen ska fastställa principer för att försäkra sig om att amerikanska företag inte tillåter tvångsmedel för befolkningskontroll gentemot sina anställda och att USA stoppar finansieringen av FN:s befolkningsfond till dess att den upphör att medverka i program för tvångsaborter och ofrivilliga steriliseringar i Kina.

Chen uppmanade USA och det internationella samfundet att stoppa den ”inhumana grymhet som kommunistpartiet står för” och ta initiativ till en internationell tribunal för att undersöka brotten. Han sade också att USA borde förhindra kinesiska företrädare från att resa in i landet och konfiskera deras egendom. ”Dessa förbrytare mot mänskliga rättigheter agerar mot hela mänskligheten och måste ställas till svars för det”, sade han.

Catholic News Agency, 2015-05-11