Påven: Berikande med kritisk diskussion efter Kaspers föredrag

Påven Franciskus är bekymrad över familjens tillstånd. Kyrkan måste ha ett svar på det, sade Franciskus i en intervju med den italienska tidningen Corriere della Sera (i onsdags) med anledning av att det gått ett år sedan han valdes (13 mars 2013). Men det behövs ”en djupgående reflexion”. Därför har han gjort familjen till ämne för sitt senaste konsistorium liksom för de båda kommande biskopssynoderna. Efter ”en djupgående reflexion” kan man också ”gripa sig an med de svåraste problemen, också de omgiftas”, sade påven.

Uttryckligen lovordade Franciskus kardinal Walter Kaspers föredrag inför konsistoriet bom familjepastoralen. Kasper har hållit ett utmärkt och välgrundat föredrag. Situationen för de frånskilda och omgifta var en av fem punkter.

Om den kritiska reaktionen från några kardinaler sade Franciskus, att han skulle ha varit bekymrad om det inte hade blivit en intensiv diskussion som till sist bidragit till ett berikande.

Vidare uttalade sig påven i intervjun för ett stärkande av kvinnans roll i kyrkan. Då rör det sig inte bara om en nödvändig starkare närvaro i kyrkliga beslutspositioner; det skulle vara endast en ”funktionell förbättring”. I stället måste man reflektera över kvinnlighetens roll i kyrkan: ”Kyrkan har den feminina artikeln; hon är till sitt ursprung kvinnlig” [”kyrkan” på spanska är la iglesia, femininum, öv. anm.].

Franciskus hänvisade till den schweiziske teologen Hans Urs von Balthasar (1905–1988) [se foto], som har betonat dem marianska principen i kyrkans ledning – vid sidan av Petrus. Lekmannarådet under kardinal Stanislaw Rylko håller nu på med att bearbeta detta tema tillsammans med många kvinnliga experter.

Påven Paulus VI:s (1963–1978) encyklika Humanae vitae från 1968 med dess uttalanden om preventivmedel betecknade Franciskus som ”profetisk”.

Encyklikan rekommenderar biktfadern att visa ”mycket barmhärtighet med hänsyn till den konkreta situationen”. Samtidigt har Paulus VI haft modet att mot majoriteten försvara moralläran och att bromsa en förhärskande kultur, sade Franciskus.

Kyrkan har gjort mycket mot övergrepp

Franciskus värdesatte i intervjun sin företrädare Benedictus XVI:s avgörande insats i skandalerna om sexuella övergrepp. Kyrkan har här gjort mycket, ”kanske mer än andra” institutioner. Också i andra hänseenden lovordade påven sin emeriterade företrädare. Benedictus XVI är ”ingen staty i ett museum”, utan en institution vars vishet är en gåva av Gud och vars råd han inhämtar.

I fråga om medialt betonade skillnader mellan honom och Benedictus XVI framhöll Franciskus, att mycket av det som har skrivits är fel. Han vände sig mot en ”mytologi om påven Franciskus” – som att han på natten skulle lämna Vatikanen för att ge mat åt hemlösa på Via Ottaviano. Han är ingen stjärna och supermänniska, utan ”en normal människa, som skrattar, gråter, sover lugnt och har vänner”. Bakom idealiseringar finns till sist också ett slags aggression.

Resor till Afrika och Asien planeras

Påven bekräftar, att han vid 17-års ålder hade en flickvän och att ”när han gick i seminariet ”en flicka hade en flicka under en vecka gjort honom förälskad”. För sitt hemland Argentina känner han ingen nostalgi, även om han gärna skulle vilja besöka sin sjuka syster. Dock står han dagligen i kontakt med genom telefonen.

En resa till Latinamerika kommer före 2016 knappast i fråga, sade Franciskus. Först vill han besöka Heliga landet, sedan Asien och Afrika, preciserade han.

Kathpress 2014-03-05

Kardinal Walter Kaspers föredrag finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus är bekymrad över familjens tillstånd. Kyrkan måste ha ett svar på det, sade Franciskus i en intervju med den italienska tidningen Corriere della Sera (i onsdags) med anledning av att det gått ett år sedan han valdes (13 mars 2013). Men det behövs ”en djupgående reflexion”. Därför har han gjort familjen till ämne för sitt senaste konsistorium liksom för de båda kommande biskopssynoderna. Efter ”en djupgående reflexion” kan man också ”gripa sig an med de svåraste problemen, också de omgiftas”, sade påven.

Uttryckligen lovordade Franciskus kardinal Walter Kaspers föredrag inför konsistoriet bom familjepastoralen. Kasper har hållit ett utmärkt och välgrundat föredrag. Situationen för de frånskilda och omgifta var en av fem punkter.

Om den kritiska reaktionen från några kardinaler sade Franciskus, att han skulle ha varit bekymrad om det inte hade blivit en intensiv diskussion som till sist bidragit till ett berikande.

Vidare uttalade sig påven i intervjun för ett stärkande av kvinnans roll i kyrkan. Då rör det sig inte bara om en nödvändig starkare närvaro i kyrkliga beslutspositioner; det skulle vara endast en ”funktionell förbättring”. I stället måste man reflektera över kvinnlighetens roll i kyrkan: ”Kyrkan har den feminina artikeln; hon är till sitt ursprung kvinnlig” [”kyrkan” på spanska är la iglesia, femininum, öv. anm.].

Franciskus hänvisade till den schweiziske teologen Hans Urs von Balthasar (1905–1988) [se foto], som har betonat dem marianska principen i kyrkans ledning – vid sidan av Petrus. Lekmannarådet under kardinal Stanislaw Rylko håller nu på med att bearbeta detta tema tillsammans med många kvinnliga experter.

Påven Paulus VI:s (1963–1978) encyklika Humanae vitae från 1968 med dess uttalanden om preventivmedel betecknade Franciskus som ”profetisk”.

Encyklikan rekommenderar biktfadern att visa ”mycket barmhärtighet med hänsyn till den konkreta situationen”. Samtidigt har Paulus VI haft modet att mot majoriteten försvara moralläran och att bromsa en förhärskande kultur, sade Franciskus.

Kyrkan har gjort mycket mot övergrepp

Franciskus värdesatte i intervjun sin företrädare Benedictus XVI:s avgörande insats i skandalerna om sexuella övergrepp. Kyrkan har här gjort mycket, ”kanske mer än andra” institutioner. Också i andra hänseenden lovordade påven sin emeriterade företrädare. Benedictus XVI är ”ingen staty i ett museum”, utan en institution vars vishet är en gåva av Gud och vars råd han inhämtar.

I fråga om medialt betonade skillnader mellan honom och Benedictus XVI framhöll Franciskus, att mycket av det som har skrivits är fel. Han vände sig mot en ”mytologi om påven Franciskus” – som att han på natten skulle lämna Vatikanen för att ge mat åt hemlösa på Via Ottaviano. Han är ingen stjärna och supermänniska, utan ”en normal människa, som skrattar, gråter, sover lugnt och har vänner”. Bakom idealiseringar finns till sist också ett slags aggression.

Resor till Afrika och Asien planeras

Påven bekräftar, att han vid 17-års ålder hade en flickvän och att ”när han gick i seminariet ”en flicka hade en flicka under en vecka gjort honom förälskad”. För sitt hemland Argentina känner han ingen nostalgi, även om han gärna skulle vilja besöka sin sjuka syster. Dock står han dagligen i kontakt med genom telefonen.

En resa till Latinamerika kommer före 2016 knappast i fråga, sade Franciskus. Först vill han besöka Heliga landet, sedan Asien och Afrika, preciserade han.

Kathpress 2014-03-05

Kardinal Walter Kaspers föredrag finns här