Kaldéisk patriark vädjar om stopp på emigration

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Om vi lämnar Irak blir vi avskurna från våra historiska rötter, för framtiden beror på vårt engagemang och vårt inflytande i landet”, säger hans salighet Mar Raphael I Louis Sako, kaldéisk patriark i Irak. ”Vår framtid är här, inte i diasporan” tillade han efter en stark och innerlig vädjan i samband med ett möte med de troende i S:t Josefs församlingskyrka i Baghdad. I symposiet, som ägde rum den 26 februari i syfte att bemöta den kris och utmaning som emigrationen innebär, deltog flera ledare för den kaldéiska kyrkan.

Den oavbrutna utvandringen av Iraks kristna befolkning, vars antal minskats till hälften sedan USA:s invasion 2003, är ett av patriarkens svåraste problem, en utmaning som gäller överlevnaden för alla kristna i landet och i hela Mellanöstern.

Enligt patriarken skiljer sig de kristna i Mellanöstern från sina muslimska landsmän i det att det kostar dem stora uppoffringar att bevara tron. ”Det är ’beklagligt’ att islamiska regimer betraktar dem som andra klassens medborgare i deras egna hemländer” och att ”korståg och kolonialism påstås ha stärkt deras relationer med Väst”, hette det vidare. Förutom osäkerhet, förföljelse och våld står de kristna inför hotet från lokala mafiosi och våldsbenägna grupper, som uppmuntrar dem att emigrera och underlättar processen genom olika incitament och bevekelsegrunder.

”Att lämna landet innebär ett brott med landets historia och civilisation – hemland, kultur och samhälle – liksom svårigheten att anpassa sig till västerländska tänkesätt i vad gäller språk, sedvänjor, moral, familj, kultur och utbildning”, sade patriarken. ”Kort sagt innebär emigration att skära av sina förbindelser med rötterna, ett slags död”.

Foto från S:t Josefs församlingskyrka i Baghdad. ”Vi är födda i Irak. Vi är här på grund av en gudomlig plan och vi har en kallelse, ett budskap, nämligen ansvaret att föra Jesu Kristi Evangelium till dem vi lever tillsammans med. Om vi lämnar landet, vem skall då bära vittnesbörd om Kristus i landet? Våra kyrkor kommer att förvandlas till muséer, till döda stenar, om de inte rentav blir helt förstörda. Är inte emigration ett svek mot nationen och en flykt undan ansvar?”

”Den fiktiva lyckan i att emigrera är bara en hägring. Den leder till elände i form av alienation, svårigheten att få arbete och risken att gå vilse kan leda till att man förlorar allt. Tro inte att ni så lätt kommer att finna arbete, pengar och framgång”, varnade patriarken. Han framhöll några punkter som skulle kunna göra den kristna närvaron i Irak och Mellanöstern mera livaktig, nämligen bättre utbildning, ekonomiska satsningar, nya hem och nya arbeten. Större sammanhållning och enhetlig fokusering på målsättning bland olika politiska gruppen behövs också. Man skulle kunna bilda ett slags kaldéisk enhetsfront för att försvara de kristnas rättigheter i svåra situationer.

I symposiet deltog ett antal prelater, bland andra hjälpbiskopen i Baghdad, Shlemon Warduni. Det avslutades med att patriarken uppmanade alla att sjunga nationalsången och en hymn till Jungfru Maria ”Under ditt beskydd” (latin: sub tuum praesidium).

Joseph Mahmoud, AsiaNews, Baghdad, 2014-03-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Om vi lämnar Irak blir vi avskurna från våra historiska rötter, för framtiden beror på vårt engagemang och vårt inflytande i landet”, säger hans salighet Mar Raphael I Louis Sako, kaldéisk patriark i Irak. ”Vår framtid är här, inte i diasporan” tillade han efter en stark och innerlig vädjan i samband med ett möte med de troende i S:t Josefs församlingskyrka i Baghdad. I symposiet, som ägde rum den 26 februari i syfte att bemöta den kris och utmaning som emigrationen innebär, deltog flera ledare för den kaldéiska kyrkan.

Den oavbrutna utvandringen av Iraks kristna befolkning, vars antal minskats till hälften sedan USA:s invasion 2003, är ett av patriarkens svåraste problem, en utmaning som gäller överlevnaden för alla kristna i landet och i hela Mellanöstern.

Enligt patriarken skiljer sig de kristna i Mellanöstern från sina muslimska landsmän i det att det kostar dem stora uppoffringar att bevara tron. ”Det är ’beklagligt’ att islamiska regimer betraktar dem som andra klassens medborgare i deras egna hemländer” och att ”korståg och kolonialism påstås ha stärkt deras relationer med Väst”, hette det vidare. Förutom osäkerhet, förföljelse och våld står de kristna inför hotet från lokala mafiosi och våldsbenägna grupper, som uppmuntrar dem att emigrera och underlättar processen genom olika incitament och bevekelsegrunder.

”Att lämna landet innebär ett brott med landets historia och civilisation – hemland, kultur och samhälle – liksom svårigheten att anpassa sig till västerländska tänkesätt i vad gäller språk, sedvänjor, moral, familj, kultur och utbildning”, sade patriarken. ”Kort sagt innebär emigration att skära av sina förbindelser med rötterna, ett slags död”.

Foto från S:t Josefs församlingskyrka i Baghdad. ”Vi är födda i Irak. Vi är här på grund av en gudomlig plan och vi har en kallelse, ett budskap, nämligen ansvaret att föra Jesu Kristi Evangelium till dem vi lever tillsammans med. Om vi lämnar landet, vem skall då bära vittnesbörd om Kristus i landet? Våra kyrkor kommer att förvandlas till muséer, till döda stenar, om de inte rentav blir helt förstörda. Är inte emigration ett svek mot nationen och en flykt undan ansvar?”

”Den fiktiva lyckan i att emigrera är bara en hägring. Den leder till elände i form av alienation, svårigheten att få arbete och risken att gå vilse kan leda till att man förlorar allt. Tro inte att ni så lätt kommer att finna arbete, pengar och framgång”, varnade patriarken. Han framhöll några punkter som skulle kunna göra den kristna närvaron i Irak och Mellanöstern mera livaktig, nämligen bättre utbildning, ekonomiska satsningar, nya hem och nya arbeten. Större sammanhållning och enhetlig fokusering på målsättning bland olika politiska gruppen behövs också. Man skulle kunna bilda ett slags kaldéisk enhetsfront för att försvara de kristnas rättigheter i svåra situationer.

I symposiet deltog ett antal prelater, bland andra hjälpbiskopen i Baghdad, Shlemon Warduni. Det avslutades med att patriarken uppmanade alla att sjunga nationalsången och en hymn till Jungfru Maria ”Under ditt beskydd” (latin: sub tuum praesidium).

Joseph Mahmoud, AsiaNews, Baghdad, 2014-03-04