Tagged 'Humanae vitae'

Parolin ger perspektiv på Humanae vitae

Den i söndags den 14 oktober helgonförklarade påven Paulus VI avvisade en första version av encyklikan Humanae vitae (från 1968) som enbart fokuserade läran och uppmanade till reservationslös lydnad, för att i stället arbeta fram ett dokument som omstöpte kyrkans syn på…