Kardinal Kasper: Näste påve behöver en kommitté

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinalerna bör inte påskynda början av konklaven. Kardinal Walter Kasper, den äldste av deltagarna, pläderar i samtal med Vatikanradion för att man ger sig tid. Jesuitpater Bernd Hagenkord har frågat kardinalen hur han förbereder sig för den kommande konklaven.

”För tillfället kan situationen inte överblickas. Man ber, man överlägger hur kyrkans läge är, vilka utmaningarna är. Och sedan överlägger man hur en kommande påve kan se ut. För mig är det inte avgörande varifrån han kommer och vilken han nationalitet han har; det är personen som räknas. Man ser namnen i tidningarna och kommer själv på andra namn. Det kan också bli en överraskning. Jag har ännu inte bestämt mig och låser mig inte heller. Vi talar också med varandra, inte för att sluta avtal – det skall man inte och det är förbjudet – men man utbyter synpunkter om det nödvändiga för kyrkan och vilka andliga hjälpmedel som finns. Till sist är konklaven en andlig och liturgisk akt och inte en politisk församling.”

En fråga som vi alla ställer oss är, om det ganska snart blir en konklav. Vill kardinalerna först diskutera eller först välja för att kunna gripa sig an problemen med den nye påven?

”Jag är personligen för att vi tar oss tid att träffas före konklaven. Inte för att lösa problemen, ty det kan vi göra först tillsammans med påven, det är klart. Utan för att diskutera vad för slags påve vi nu behöver och vad kyrkan nu behöver. Jag anser att vi då bör ta oss tid och inte skynda på. Hur lång tid det skall ta, kan jag inte förutsäga. Jag hoppas att vi då väljer inte endast en person; problemen är så stora både i kurian och framför allt i den världsvida kyrkan att en ensam påve inte kan axla dem. Han behöver flera omkring sig, han behöver en kommitté av kardinaler och biskopar och kanske också lekmän. Han behöver biskoparnas och kardinalernas kollegialitet. Viktigt för mig är, att påven inte lämnas ensam, det klarar för ögonblicket ingen av. Då kunde man kanske förbereda något.”

Benedictus XVI har genom ett motu proprio lämnat kardinalerna ett spelrum. Tror ni att detta spelrum kommer att användas?

”Som jag kan se det, finns det två riktningar. Det finns en riktning som säger att man skall börja snart, så att biskoparna kan vara hemma i stilla veckan – det är den ena riktningen. Den andra riktningen säger: forcera inte, skynda inte på. Själv hör jag mera till den andra riktningen. Vilken riktning som är i majoritet bland kardinalerna, kan jag inte säga. Det är bland det första som vi måste bestämma: när ska konklaven börja? Men det ligger i kardinalernas händer.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2013-02-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinalerna bör inte påskynda början av konklaven. Kardinal Walter Kasper, den äldste av deltagarna, pläderar i samtal med Vatikanradion för att man ger sig tid. Jesuitpater Bernd Hagenkord har frågat kardinalen hur han förbereder sig för den kommande konklaven.

”För tillfället kan situationen inte överblickas. Man ber, man överlägger hur kyrkans läge är, vilka utmaningarna är. Och sedan överlägger man hur en kommande påve kan se ut. För mig är det inte avgörande varifrån han kommer och vilken han nationalitet han har; det är personen som räknas. Man ser namnen i tidningarna och kommer själv på andra namn. Det kan också bli en överraskning. Jag har ännu inte bestämt mig och låser mig inte heller. Vi talar också med varandra, inte för att sluta avtal – det skall man inte och det är förbjudet – men man utbyter synpunkter om det nödvändiga för kyrkan och vilka andliga hjälpmedel som finns. Till sist är konklaven en andlig och liturgisk akt och inte en politisk församling.”

En fråga som vi alla ställer oss är, om det ganska snart blir en konklav. Vill kardinalerna först diskutera eller först välja för att kunna gripa sig an problemen med den nye påven?

”Jag är personligen för att vi tar oss tid att träffas före konklaven. Inte för att lösa problemen, ty det kan vi göra först tillsammans med påven, det är klart. Utan för att diskutera vad för slags påve vi nu behöver och vad kyrkan nu behöver. Jag anser att vi då bör ta oss tid och inte skynda på. Hur lång tid det skall ta, kan jag inte förutsäga. Jag hoppas att vi då väljer inte endast en person; problemen är så stora både i kurian och framför allt i den världsvida kyrkan att en ensam påve inte kan axla dem. Han behöver flera omkring sig, han behöver en kommitté av kardinaler och biskopar och kanske också lekmän. Han behöver biskoparnas och kardinalernas kollegialitet. Viktigt för mig är, att påven inte lämnas ensam, det klarar för ögonblicket ingen av. Då kunde man kanske förbereda något.”

Benedictus XVI har genom ett motu proprio lämnat kardinalerna ett spelrum. Tror ni att detta spelrum kommer att användas?

”Som jag kan se det, finns det två riktningar. Det finns en riktning som säger att man skall börja snart, så att biskoparna kan vara hemma i stilla veckan – det är den ena riktningen. Den andra riktningen säger: forcera inte, skynda inte på. Själv hör jag mera till den andra riktningen. Vilken riktning som är i majoritet bland kardinalerna, kan jag inte säga. Det är bland det första som vi måste bestämma: när ska konklaven börja? Men det ligger i kardinalernas händer.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2013-02-26