Paulus VI saligförklaras den 19 oktober

Påven Paulus VI (1963–1978) kommer att saligförklaras av påven Franciskus i Rom den 19 oktober. Det meddelade Vatikanen under lördagen. Samtidigt tillkännagavs erkännandet av ett oförklarligt helande på Paulus VI:s förbön. Påven Franciskus tog därför under fredagen emot prefekten för Helgonförklaringskongregationen, kardinal Angelo Amato och gav honom tillstånd att offentliggöra beslutet.

Enligt medieuppgifter rör undret ett oförklarligt helande av i USA av ett barn i moderlivet. Läkare hade diagnostiserat svåra hjärnskador hos barnet och ytterligare skador. Modern vägrade dock att göra abort. I stället vände hon sig till en ordenssyster som hon var god vän med och som personligen hade träffat Paulus VI. På hennes inrådan vände hon sig till Paulus VI med begäran om förbön. Vid denna ska ett litet tygstycke av ett klädesplagg från denne påve ha använts.

Saligförklaringen ska äga rum inom ramen för avslutningsceremonin för biskopssynoden om familjesjälavården som avslutas i Rom den 19 oktober. Påven Paulus VI inrättade synoden som en fast inrättning på förslag av Andra Vatikankonciliet (1962–1965).

Påven Paulus VI efterträdde den senast helgonförklarade Johannes XXIII (1958–1963). Han slutförde Andra Vatikankonciliet, som öppnade den katolska kyrkan mot den moderna världen. Han ledde den katolska kyrkan genom det turbulenta 60- och 70-talet, som präglades av studentprotester och sexuell revolution i västvärlden. Paulus VI blev också den förste ”resande påven” under 1900-talet med flera viktiga besök i utlandet, exempelvis i Förenta nationerna i New York, i Heliga landet och i Afrika. Han genomförde liturgireformen efter konciliet, vilket moderniserade den katolska gudstjänsten och tillät folkspråken i liturgin.

Kathpress 2014-05-10