Tagged 'Paulus VI'

Pius XII:s akter fortsatt hemligstämplade

Frisläppandet av Vatikanens akter om påven Pius XII:s (1939–1958) agerande under andra världskriget har återigen blivit fördröjt. Förberedelsearbetet har dock nu nått fram till ”en lämplig punkt”. Men fortfarande saknas bestånden från 20 till 30 arkiv för Vatikanens sändebud, säger…

Biskopssynoden – en översikt

Observatörerna har med stort intresse följt början av den extraordinarie biskopssynoden i Rom. Överläggningarna om kyrkans förhållande till familjernas ändrade levnadsvillkor drar också uppmärksamheten till synodens nya arbetsmetoder. I stället för att läsa upp skriftliga anföranden talar de nu fritt….

Brobyggarens besök

av EMIL LUNDIN – Påvens vallfärd i Mellanöstern. ”Det var en gång en påve, en rabbin och en shejk som skulle ut på vallfärd …”. Morgonen den 25 maj, anno Domini 2014 blev det verklighet, då anlände nämligen påven Franciskus under…

Paulus VI saligförklaras den 19 oktober

Påven Paulus VI (1963–1978) kommer att saligförklaras av påven Franciskus i Rom den 19 oktober. Det meddelade Vatikanen under lördagen. Samtidigt tillkännagavs erkännandet av ett oförklarligt helande på Paulus VI:s förbön. Påven Franciskus tog därför under fredagen emot prefekten för…