Paulus VI

Filter

Datumintervall
Frisläppandet av Vatikanens akter om påven Pius XII:s (1939–1958) agerande under andra världskriget har återigen blivit fördröjt. Förberedelsearbetet har dock nu nått fram till ”en lämplig punkt”. Men fortfarande saknas...
Observatörerna har med stort intresse följt början av den extraordinarie biskopssynoden i Rom. Överläggningarna om kyrkans förhållande till familjernas ändrade levnadsvillkor drar också uppmärksamheten till synodens nya arbetsmetoder. I stället...
av EMIL LUNDIN – Påvens vallfärd i Mellanöstern. ”Det var en gång en påve, en rabbin och en shejk som skulle ut på vallfärd …”. Morgonen den 25 maj, anno Domini...
Påven Paulus VI (1963–1978) kommer att saligförklaras av påven Franciskus i Rom den 19 oktober. Det meddelade Vatikanen under lördagen. Samtidigt tillkännagavs erkännandet av ett oförklarligt helande på Paulus VI:s...