Österrikes unga katoliker engagerar sig

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Om ungefär tre veckor går för tionde gången i ordningen Österrikes största sociala ungdomsevenemang av stapeln. Evenemanget kallas ”Sjuttiotvå timmar utan kompromisser” och pågår mellan den 13 och 16 oktober. Under dessa dagar kommer ungdomar över hela landet bedriva sociala, humanitära och miljörelaterade projekt. Detta evenemang, som den katolska ungdomsorganisationen youngCaritas och radiostationen Hitradio Ö3 ligger bakom, anordnas vanligtvis vartannat år, men eftersom det fick skjutas på framtiden förra året tar man igen det i år.

Utmärkande för evenemanget är att grupper av fem till femton ungdomar utan betalning åtar sig en allmännyttig uppgift. I år rör det sig framför allt om utomhusprojekt för att minimera smittorisken. Ledarna för dessa grupper måste dessutom kunna styrka att de har genomgått en utbildning, där de bland annat har fått lära sig om våldsprevention, men även om hygienrutiner med anledning av covid-19.

Intresserade ungdomar kan antingen föreslå egna projekt, framföra önskemål om att få delta i redan föreslagna projekt eller anmäla sig till ett överraskningsprojekt som de inte får veta något om förrän kort innan det ska genomföras. Årets projekt är av mycket olika slag: en grupp kommer att skapa en video i syfte att främja en mer inkluderande skolmiljö, andra kommer att hålla i en insamling, vars medel ska användas för dela ut matvaror, medan en ytterligare grupp i sin tur ska restaurera en korsväg med professionell hjälp. Andra kommer att skapa flash mobs, anordna multikulturella eller generationsöverskridande fester, reparera lekparker, parker eller rullstolsramper.

Målet för detta evenemang är att hjälpa andra och att främja ungdomars ”kompromisslösa insatser” på längre sikt. Ett avgörande syfte är att förbättra livssituationen för utsatta grupper – hemlösa, flyktingar, psykiskt sjuka, ensamma människor. De ungdomar som deltar uppmuntras att i samarbete med andra testa sina gränser, pröva något nytt och bekanta sig med det som är främmande; därigenom ska fördomar och beröringsskräck minska och nya vänskaper uppstå.

Kathpress 2021-09-27

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Om ungefär tre veckor går för tionde gången i ordningen Österrikes största sociala ungdomsevenemang av stapeln. Evenemanget kallas ”Sjuttiotvå timmar utan kompromisser” och pågår mellan den 13 och 16 oktober. Under dessa dagar kommer ungdomar över hela landet bedriva sociala, humanitära och miljörelaterade projekt. Detta evenemang, som den katolska ungdomsorganisationen youngCaritas och radiostationen Hitradio Ö3 ligger bakom, anordnas vanligtvis vartannat år, men eftersom det fick skjutas på framtiden förra året tar man igen det i år.

Utmärkande för evenemanget är att grupper av fem till femton ungdomar utan betalning åtar sig en allmännyttig uppgift. I år rör det sig framför allt om utomhusprojekt för att minimera smittorisken. Ledarna för dessa grupper måste dessutom kunna styrka att de har genomgått en utbildning, där de bland annat har fått lära sig om våldsprevention, men även om hygienrutiner med anledning av covid-19.

Intresserade ungdomar kan antingen föreslå egna projekt, framföra önskemål om att få delta i redan föreslagna projekt eller anmäla sig till ett överraskningsprojekt som de inte får veta något om förrän kort innan det ska genomföras. Årets projekt är av mycket olika slag: en grupp kommer att skapa en video i syfte att främja en mer inkluderande skolmiljö, andra kommer att hålla i en insamling, vars medel ska användas för dela ut matvaror, medan en ytterligare grupp i sin tur ska restaurera en korsväg med professionell hjälp. Andra kommer att skapa flash mobs, anordna multikulturella eller generationsöverskridande fester, reparera lekparker, parker eller rullstolsramper.

Målet för detta evenemang är att hjälpa andra och att främja ungdomars ”kompromisslösa insatser” på längre sikt. Ett avgörande syfte är att förbättra livssituationen för utsatta grupper – hemlösa, flyktingar, psykiskt sjuka, ensamma människor. De ungdomar som deltar uppmuntras att i samarbete med andra testa sina gränser, pröva något nytt och bekanta sig med det som är främmande; därigenom ska fördomar och beröringsskräck minska och nya vänskaper uppstå.

Kathpress 2021-09-27

Detta är en nyhetstext.