Påvlig akademi överlägger om pandemins konsekvenser

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga akademin för livet betonar vikten av att det över hela världen finns rättvis tillgång till hälsovård. Den stora lärdomen som kan dras av coronapandemin är det världsvida ömsesidiga beroendet i hälsofrågor, sade akademins president ärkebiskop Vincenzo Paglia på tisdagen i en internationell konferens som akademin genomförde. ”Hälsa är inte någon privat angelägenhet”, sade Paglia. Man behöver ägna större uppmärksamhet åt effektiva och goda hälsosystem över hela världen, och mediciner och vaccin måste fördelas mera rättvist.

Vidare bekräftade den italienske ärkebiskopen att det aldrig hade varit frågan om någon vaccinationsplikt när det gäller covid-19-vaccinationer i Vatikanen, utan att det alltid är den enskildes ansvar att låta sig vaccineras. Han hoppas fortsättningsvis på denna ansvarskänsla, även med tanke på en tredje vaccindos i höst.

För ordföranden för World Medical Association, David Barbe, har pandemin visat på nödvändigheten av mera skyddsutrustning och bättre information om skyddsåtgärder. Just den snabbhet med vilken nya mediciner och nytt vaccin har tagits fram har bidragit till vaccinationsskepsis, sade Barbe. Till detta kommer mängder av desinformation på internet. En uppgift för läkare och annan medicinsk personal är att komma med klargöranden, även om möjligheterna till en tredje vaccindos. ”Vaccinationen är mycket effektiv men inte perfekt”, sade Barbe.

Påven Franciskus uppmanade redan i måndags i ett tal deltagarna i en av Vatikanen organiserad konferens till gratis hälsovård över hela världen Ett sådant erbjudande borde finnas i varje land, sa påven. ”Den smärtsamma realiteten”, att det inte finns likvärdig förebyggande hälsovård i alla länder kan inte på något sätt vara acceptabelt.

Franciskus krävde konkreta initiativ för att genomföra likvärdig förebyggande hälsovård på internationell nivå. Överallt måste människovärdet garanteras skydd. Inte minst Påvliga akademin för livet kan komma med värdefulla bidrag för att åstadkomma detta. Tillsammans med andra organisationer deltar man ˮpå lämpligt sättˮ i den offentliga debatten.

Under rubriken ˮOffentlig hälsa i globalt perspektiv – pandemi, bioetik, framtid” överlägger vid konferensen fram till onsdag namnkunniga experter från hela världen om tänkbara konsekvenser av coronakrisen. Organisatör är Akademin för livet, som sedan 1994 ägnar sig åt medicinsk-etiska frågor och leds av ärkebiskop Paglia.

Kathpress 2021-09-28

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga akademin för livet betonar vikten av att det över hela världen finns rättvis tillgång till hälsovård. Den stora lärdomen som kan dras av coronapandemin är det världsvida ömsesidiga beroendet i hälsofrågor, sade akademins president ärkebiskop Vincenzo Paglia på tisdagen i en internationell konferens som akademin genomförde. ”Hälsa är inte någon privat angelägenhet”, sade Paglia. Man behöver ägna större uppmärksamhet åt effektiva och goda hälsosystem över hela världen, och mediciner och vaccin måste fördelas mera rättvist.

Vidare bekräftade den italienske ärkebiskopen att det aldrig hade varit frågan om någon vaccinationsplikt när det gäller covid-19-vaccinationer i Vatikanen, utan att det alltid är den enskildes ansvar att låta sig vaccineras. Han hoppas fortsättningsvis på denna ansvarskänsla, även med tanke på en tredje vaccindos i höst.

För ordföranden för World Medical Association, David Barbe, har pandemin visat på nödvändigheten av mera skyddsutrustning och bättre information om skyddsåtgärder. Just den snabbhet med vilken nya mediciner och nytt vaccin har tagits fram har bidragit till vaccinationsskepsis, sade Barbe. Till detta kommer mängder av desinformation på internet. En uppgift för läkare och annan medicinsk personal är att komma med klargöranden, även om möjligheterna till en tredje vaccindos. ”Vaccinationen är mycket effektiv men inte perfekt”, sade Barbe.

Påven Franciskus uppmanade redan i måndags i ett tal deltagarna i en av Vatikanen organiserad konferens till gratis hälsovård över hela världen Ett sådant erbjudande borde finnas i varje land, sa påven. ”Den smärtsamma realiteten”, att det inte finns likvärdig förebyggande hälsovård i alla länder kan inte på något sätt vara acceptabelt.

Franciskus krävde konkreta initiativ för att genomföra likvärdig förebyggande hälsovård på internationell nivå. Överallt måste människovärdet garanteras skydd. Inte minst Påvliga akademin för livet kan komma med värdefulla bidrag för att åstadkomma detta. Tillsammans med andra organisationer deltar man ˮpå lämpligt sättˮ i den offentliga debatten.

Under rubriken ˮOffentlig hälsa i globalt perspektiv – pandemi, bioetik, framtid” överlägger vid konferensen fram till onsdag namnkunniga experter från hela världen om tänkbara konsekvenser av coronakrisen. Organisatör är Akademin för livet, som sedan 1994 ägnar sig åt medicinsk-etiska frågor och leds av ärkebiskop Paglia.

Kathpress 2021-09-28

Detta är en nyhetstext.