Tagged 'Ungdomssynoden 2018'

Dialog och gemenskap

av LAPO LAPPIN – Några teman i ungdomssynodens slutdokument. Biskopssynoden om ”Unga människor, tron och kallelsen” ägde rum i Rom under hela oktober månad. Synoden är nu över, och det officiella dokument som sammanställts av synodfäderna har publicerats, om än endast…

Rak och tydlig kritik hjälper, säger påven till synoddeltagarna

Vid öppnandet av Världsbiskopssynoden på temat ungdomar inbjöd påven Franciskus till konstruktiv kritik och uppriktig dialog. ”Uppriktig och tydlig kritik” hjälper, medan däremot ”onödigt skvaller” och fördomar är till hinders, sa kyrkans överhuvud på onsdagseftermiddagen i Vatikanens synodaula.  I anslutning…

Biskopssynoden om ungdomar inledd

I dag 3 oktober inleds den synod som ska behandla ”ungdomar, tro och kallelser” under nästan hela oktober månad. Under den inledande mässan uppmuntrade påven världens biskopar att lyssna till de unga, som är kallade att hjälpa kyrkan att ”drömma,…

Ungdomssynodens arbetsdokument nu offentligt

Vatikanen offentliggjorde under tisdagen arbetsdokumentet för den kommande ungdomssynoden i oktober. Den omfattande skrivelsen med 214 punkter skildrar utförligt ungdomars livssituation över hela världen, ger en tolkningshjälp utifrån trons perspektiv och den katolska kyrkans möjligheter att bistå unga människor i…

Inför ungdomssynoden

av PER LINDQVIST Kommer ungdomar i framtiden att söka sig till den katolska kyrkan? Det frågar man sig centralt i kyrkan. Därför förbereder nu den katolska kyrkan en biskopssynod som ska samlas under oktober månad 2018 på temat ”Unga människor,…

Påven uppmanar ungdomar att utforma framtiden

Påven Franciskus uppmuntrar ungdomar att aktivt forma sin framtid. Han räknar med unga människors beredvillighet, insats och förmåga att ta sig an viktiga utmaningar, att utforma framtiden och att ”ta avgörande steg” för att förändra världen. Detta säger han i…