Påven uppmanar ungdomar att utforma framtiden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus uppmuntrar ungdomar att aktivt forma sin framtid. Han räknar med unga människors beredvillighet, insats och förmåga att ta sig an viktiga utmaningar, att utforma framtiden och att ”ta avgörande steg” för att förändra världen. Detta säger han i ett videobudskap till kanadensiska ungdomar, som sändes under söndagskvällen. Vidare uppmanade påven ungdomarna att hjälpa varandra och att engagera sig för mänskliga rättigheter och rättvisa. ”Knyt förtroendets och delaktighetens band och var öppna för alla intill jordens gräns”, säger Franciskus. Han uppmanar dessutom till att anförtro sig åt Gud och att utforska vad som är Guds plan för varje enskild människa.

Ungdomarna bör inte tillåta att jorden förstörs genom skrupelfritt utnyttjande. De bör leva trons liv med ungdomlig frejdighet. ”Låt er inte bli berövade på er ungdom! Tillåt inte någon att fördunkla eller hindra det ljus som Kristus upplyser ert ansikte och ert hjärta med”, säger påven.

Påvens åtta minuter långa videobudskap visades i en kanadensisk tv-kanal som förberedelse inför biskopssynoden om ungdomar. Synoden kommer att äga rum i oktober 2018 på temat ”Unga människor, tron och att hitta sin kallelse”. Den kommer bland annat att handla om hur den katolska kyrkan kan möta och vandra tillsammans med unga människor för att hjälpa dem att finna sin egen roll i kyrkan, politiken och samhället.

Kathpress 2017-10-24

Påvens budskap till ungdomarna kan man se här via YouTube

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus uppmuntrar ungdomar att aktivt forma sin framtid. Han räknar med unga människors beredvillighet, insats och förmåga att ta sig an viktiga utmaningar, att utforma framtiden och att ”ta avgörande steg” för att förändra världen. Detta säger han i ett videobudskap till kanadensiska ungdomar, som sändes under söndagskvällen. Vidare uppmanade påven ungdomarna att hjälpa varandra och att engagera sig för mänskliga rättigheter och rättvisa. ”Knyt förtroendets och delaktighetens band och var öppna för alla intill jordens gräns”, säger Franciskus. Han uppmanar dessutom till att anförtro sig åt Gud och att utforska vad som är Guds plan för varje enskild människa.

Ungdomarna bör inte tillåta att jorden förstörs genom skrupelfritt utnyttjande. De bör leva trons liv med ungdomlig frejdighet. ”Låt er inte bli berövade på er ungdom! Tillåt inte någon att fördunkla eller hindra det ljus som Kristus upplyser ert ansikte och ert hjärta med”, säger påven.

Påvens åtta minuter långa videobudskap visades i en kanadensisk tv-kanal som förberedelse inför biskopssynoden om ungdomar. Synoden kommer att äga rum i oktober 2018 på temat ”Unga människor, tron och att hitta sin kallelse”. Den kommer bland annat att handla om hur den katolska kyrkan kan möta och vandra tillsammans med unga människor för att hjälpa dem att finna sin egen roll i kyrkan, politiken och samhället.

Kathpress 2017-10-24

Påvens budskap till ungdomarna kan man se här via YouTube