Kallelse

Filter

Datumintervall
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är författaren Wera von Essen. Wera debuterade 2018 med den uppmärksammade och prisbelönta En debutants dagbok. Nu är hon aktuell med sin andra...
av OLIVIA BENGTSSON ”Kristus lever! Han är vårt hopp och på ett underbart sätt skänker han ungdom till vår värld.” Så inleder påven Franciskus sin apostoliska uppmaning Christus vivit, (Kristus...
av JOHN SJÖGREN Tidigare i veckan inleddes den stora synoden om ungdomar i Vatikanen. Påven Franciskus har både inför synoden och vid dess öppnande betonat vikten av ett ödmjukt förhållningssätt...
av PER LINDQVIST Kommer ungdomar i framtiden att söka sig till den katolska kyrkan? Det frågar man sig centralt i kyrkan. Därför förbereder nu den katolska kyrkan en biskopssynod som...
Påven Franciskus uppmuntrar ungdomar att aktivt forma sin framtid. Han räknar med unga människors beredvillighet, insats och förmåga att ta sig an viktiga utmaningar, att utforma framtiden och att ”ta...
Under den biskopssynod som ska äga rum hösten 2018 vill Vatikanen att också ungdomar och unga vuxna ska få komma till tals i överläggningarna. Påven önskar en ”så stor närvaro...
I oktober 2018 blir det en premiär inom den katolska kyrkan. För första gången kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter...
Opinionsinstitutet Pew Research säger visserligen att man inte kan utläsa någon viss ”Franciskuseffekt” i amerikanska katolikers beteende, men det kan tänkas att man måste göra något utöver telefonintervjuer. De kunde...
De katolska biskoparna i Skandinavien har rapporterat om en dramatisk ökning av kallelser till prästerskapet, för närvarande är  60 män under utbildning av en  katolsk befolkning på knappt 250 000....
I ett försök att rekrytera nya präster och systrar lanserade det katolska stiftet St Pölten, Österrike, en storformats kampanj under tisdagen ämnad att locka nya personer till ordenslivet. Kampanjen riktar sig...