Uppsving vad det gäller prästkallelser i Skandinavien

De katolska biskoparna i Skandinavien har rapporterat om en dramatisk ökning av kallelser till prästerskapet, för närvarande är  60 män under utbildning av en  katolsk befolkning på knappt 250 000.

Nyheten ingick i ett uttalande från Island där den Nordiska biskopskonferensen höll möte nyligen. Värden för sammankomsten, biskop Peter Burcher i Reykjavik,  sade att det  har etablerats en samarbetsgrupp för rektorer för att samordna arbetet med de katolska seminarierna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

I sitt uttalande sade biskoparna även att de hade diskuterat evangelisation och ekumeniska relationer i det övervägande lutherska Skandinavien, samt tagits emot av Islands president, Olafur Ragnar Grimsson, som hade ”visat stort intresse” angående katolska kyrkans arbete.

The Tablet 2012-09-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Skandinavien har rapporterat om en dramatisk ökning av kallelser till prästerskapet, för närvarande är  60 män under utbildning av en  katolsk befolkning på knappt 250 000.

Nyheten ingick i ett uttalande från Island där den Nordiska biskopskonferensen höll möte nyligen. Värden för sammankomsten, biskop Peter Burcher i Reykjavik,  sade att det  har etablerats en samarbetsgrupp för rektorer för att samordna arbetet med de katolska seminarierna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

I sitt uttalande sade biskoparna även att de hade diskuterat evangelisation och ekumeniska relationer i det övervägande lutherska Skandinavien, samt tagits emot av Islands president, Olafur Ragnar Grimsson, som hade ”visat stort intresse” angående katolska kyrkans arbete.

The Tablet 2012-09-26