Nordiska biskopskonferensen

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av BENJAMIN LEVEN Anna Mirijam Kaschner är generalsekreterare för Nordiska biskopskonferensen. I detta samtal med Benjamin Leven talar ordenssystern om vad som rör sig i den katolska diasporan och hur...
I norra Europa blir antalet katoliker ständigt högre. Detta beror bland annat på den fortsatt ökande invandringen, meddelade på tisdagen biskoparna i den Nordiska biskopskonferensen, i samband med att vårens...
Utan en grundläggande human inställning till flyktingar i en tid präglad av pragmatism och utan en gemensam europeisk solidaritet kommer flyktingströmmarnas utmaningar att bli omöjliga att hantera. Det betonar biskop Czeslaw...
De katolska biskoparna i Skandinavien har rapporterat om en dramatisk ökning av kallelser till prästerskapet, för närvarande är  60 män under utbildning av en  katolsk befolkning på knappt 250 000....