Cisterciensersystrar på tillväxt i Norge

I norra Europa blir antalet katoliker ständigt högre. Detta beror bland annat på den fortsatt ökande invandringen, meddelade på tisdagen biskoparna i den Nordiska biskopskonferensen, i samband med att vårens plenarmöte avslutades i Trondheim i Norge. Till exempel hänvisade de till det tämligen nyinrättade kvinnliga cistercienserklostret på den norska ön Tautra. Där återuppväckte för tjugo år sedan sju ordenssystrar den medeltida klostertraditionen och upplevde en kallelseboom. Under de senaste fem åren har antalet cisterciensersystrar fördubblats till fjorton.

Under det närmaste året kommer man med hjälp av Bonifatiuswerk att påbörja uppförandet av en gästanläggning med möjligheter till övernattning. Bonifatiuswerk med säte i Paderborn stödjer katoliker i minoritetssituationer i Tyskland, Skandinavien, Island och Baltikum.

I Nordiska biskopskonferensen ingår biskoparna i Norge, Danmark, Sverige, Finland och Island. I dessa länder tillhör befolkningsmajoriteten protestantiska kyrkor. För att stärka känslan av gemenskap bland katolikerna i Europas Norden, kommer den tredje ”nordiska familjekongressen” i maj år 2020 att äga rum i Norge.

Kathpress 2019-04-03