Kinesisk stad erbjuder pengar för angiveri av religiösa grupper

Myndigheterna i den kinesiska staden Guangzhou, huvudstad i Guangdong-provinsen, erbjuder medborgare pengar mot att de lämnar information om “olagliga religiösa grupper” när Kinas kommunistparti ökar sin kontroll över alla former av religiös aktivitet i landet.

Enligt nyhetsbyrån AP har Guangzhous kontor för etniska och religiösa frågor öppet annonserat att den som lämnar information om sammankomster med olagliga, det vill säga av myndigheterna på förhand inte godkända, religiösa grupper, vilken kan leda till arrestering av nyckelpersoner, kan erbjudas upp till 10 000 kinesiska yuan [motsvarar ca 15 000 svenska kronor – övers. anm.] i belöning. För information om religiösa mötesplatser utan godkännande eller om människor som är involverade i vad som kallas ”religiös extremism” kan mindre summor utbetalas.

Åtgärden ingår i en större kampanj från regeringens sida mot all slags religionsutövning i landet. Formellt är religionsfriheten garanterad i Kinas konstitution men begränsas praktiskt så att religiösa grupper måste registreras hos myndigheterna och övervakas av kommunistpartiet för att få verka. Grupper som inte är officiellt registrerade drabbas av svåra förföljelser inklusive interneringar och omskolningsläger för medlemmar och ledare, förstörelse av helgedomar och kyrkobyggnader och, specifikt för den muslimska etniska minoritetsgruppen i västra Kina, deportering till arbetsläger.

Den katolska kyrkan i Kina har under lång tid varit splittrad mellan en underjordisk kyrka som är förföljd och vars biskopsutnämningar inte har godkänts av de kinesiska myndigheterna, och den så kallade patriotiska katolska gemenskapen som är statsunderstödd. I september 2018 slöt Heliga stolen och Beijing en överenskommelse i syfte att normalisera situationen för landets katoliker och ena de underjordiska och de patriotiska katolikerna. Det råder fortfarande delade meningar inom och utanför landet om hur pass väl detta kommer kunna bli fallet. En biskop, en generalvikarie och en lekmannaledare för den underjordiska kyrkan har till exempel nyligen internerats i Hebei-provinsen.

Kinas nuvarande president Xi Jinping, som kom till makten 2013, har ökat den statliga repressionen mot religionsutövning i landet. I ett tal 2017 sade han att om en religion inte tillräckligt mycket överensstämmer med de kommunistiska idealen så är den ett hot mot samhällsordningen och därför måste göras mer ”kinesorienterad” av staten. Under Xi Jinpings tid som president har mer än 1500 kyrkobyggnader tvingats ta bort synliga kors och krucifix och rapporter om direkt, och myndighetsunderstödd, skadegörelse mot kyrkor och andra helgedomar finns från de flesta provinser i landet.

Catholic News Agency, 2019-04-01