biskop Peter Burcher

Filter

Datumintervall
De katolska biskoparna i Skandinavien har rapporterat om en dramatisk ökning av kallelser till prästerskapet, för närvarande är  60 män under utbildning av en  katolsk befolkning på knappt 250 000....