Ungdomssynod 2018

I oktober 2018 blir det en premiär inom den katolska kyrkan. För första gången kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter de två tidigare biskopssynoderna om äktenskap och familj är temat nu ”ungdomarna, tron och kallelse-avgörandet”.

Även denna gång blir de som vid de två tidigare synoderna ett frågeformulär som vänder sig till biskopskonferenserna och till de kyrkliga institutioner och organisationer som arbetar med ungdomar. Det har skickats som en del av det föreberedande dokumentet för synoden (lineamenta). Inte minst ungdomarna ska kunna yttra sig på biskopssynodens hemsida. Sajten ska enligt de senaste rapporterna öppna i maj.

Den katolska kyrkan vill enligt lineamenta på ett starkare sätt engagera ungdomarna till att delta i utformandet av den egna organisationen och i samhället. Även påven Franciskus har vid flertal tillfällen uttalat sig för detta – särskilt vid Världsungdomsdagen sommaren 2016 i Kraków: ”Kära unga vänner, vi har inte kommit till världen för att vegetera och göra det bekvämt för oss och göra livet till en soffa som vi kan somna i.” Och i januari förra året skrev Franciskus ett brev till ungdomarna: ”Låt ert rop höras!” Kyrkan vill nämligen också lyssna till er röst, till er känslighet, till er tro, ja, även till era tvivel och er kritik!”, löd hans uppmaning.

Kathpress 2017-03-10

Iakttagelser i Österrike

”Kathpress” har som tematiska tyngdpunkter för ungdomssynoden 2018 samlat inte bara berättelser och bakgrundsinformation rörande denna biskopsförsamling, utan även olika aspekter av förhållandet mellan ungdomen och kyrkan. Temapaketet skall finnas på www.kathpress.at/jugend och kommer fortlöpande att uppdateras så snart on-line frågandet kommer igång.

Ungdomsbiskop Turnovszky har iakttagit ”en stor bandbredd” av utbud i det pastorala arbetet bland unga, särskilt inom ordnarna och andliga rörelser. Nyfikenhet på tron håller långsamt på att växa och kyrkan måste stärka förmedlandet av tron bland de unga.

Enligt pastoralteologen Zulehner i Wien söker den kyrkokritiska ungdomen snarare det ”praktiska utövandet av evangeliet” än ”det teoretiska”. Kristen socialisering genom religionsundervisning har den nackdelen att den upphör efter skolgångens slut. Unga muslimer idag är jämförbara med katolska ungdomar på 1950-talet.

Grundaren av initiativet ”Pastoralinnovation” hänvisar till nya själavårdsmodeller, som rönt framgång i USA och Storbritannien, när det gäller ungdomars avståndstagande från kyrkan. Ofta har kyrkans möte med ungdomen varit präglat av tillbakablickande.

”Rapidsjälasörjaren” Pelczar har startat ett projekt: ”En inspirationsdag” för skolklasser med mål som fredsstiftande, fair play, kommunikation utan våld. Ett annat projekt handlar om att bringa idrottsidoler närmare konfirmanderna.