Franciskuseffekt i USA: Fler vill bli jesuiter

Opinionsinstitutet Pew Research säger visserligen att man inte kan utläsa någon viss ”Franciskuseffekt” i amerikanska katolikers beteende, men det kan tänkas att man måste göra något utöver telefonintervjuer. De kunde börja med att tala med präster ansvariga för information om kallelser. Hos jesuiterna rapporteras en markant ökning av antalet förfrågningar sedan Franciskus blev påve.

Jesuitpater Chuck Frederico – som har hand om kallelsefrågor i jesuitprovinserna Maryland, New England och New York – menar att Pew Research definitivt missat vad som hänt på hans kontor. Han har ”översköljts av förfrågningar” om att bli jesuit under det gångna året. ”Från det att påven Franciskus valdes till dags dato, har vår hemisda haft en ständig ström av besökare som fyllt i ansökningsformuläret”, säger pater Frederico. ”Jag håller nästan på att kollapsa”, tillägger han med ett skratt. ”Det här är bra, jag är sysselsatt. Det har varit ett bra kör under de senaste månaderna.”

Män intresserade av att undersöka möjligheten att inträda hos jesuiterna får sin första kontakt med orden genom dess regionala vocation office. Från dem har det rapporterats en stigande uppgång av antalet förfrågningar – alltifrån lägsta ökningen med 67 procent till 116 procent på östkusten. Pater Frederico misstänker att de andra amerikanska provinserna upplever motsvarande uppgång.

”Vi har nu hört av en väldig massa unga män som inte haft någon erfarenhet av Jesuitorden, vilket är otypiskt, för många av våra kallelser kommer från sådana som gått i skolor eller universitet som drivs av Jesuitorden”, säger pater Frederico, ”Men de här männen är av ett nytt slag för oss och har blivit entusiasmerade av den Helige fadern. De är entusiastiska över katolska kyrkan och tack vare påven Franciskus exempel vill de veta mera om jesuiterna.

Det har varit en otrolig gåva. Vi har mellan fem och tio förfrågningar i veckan. Före valet av Franciskus rörde det sig om två i veckan.” Det kan ta åratal innan dessa förfrågningar resulterar i att man får fram starka kandidater som kan prästvigas, men pater Frederico förblir entusiastisk över det ökande antalet. ”Åtminstone en fjärdedel av de seriösa kandidater jag hanterat har tillkommit som ett resultat av påvevalet”, tillägger han.

Pater Frederico tror att Franciskus varit en befriande förebild för unga människor, som visserligen kan ha känt sig kallade, men avskräckts av sociala attityder mot kyrkan. Även bland dem han inte betraktat som starka kandidater har han funnit bevis på vilken påverkan påven utövat. Många har berättat att de varit borta från kyrkan i åratal, men känt ett förnyat intresse, tack vare Franciskus.

Men det är inte bara jesuiterna som upplevt en ”Franciskuseffekt” beträffande kallelser. Patrice Tuohy, chefredaktör för Vision Vocation Guide, en publikation som såväl elektroniskt som i tryckt form utges av National Religious Vocation Conferences, säger att hon definitivt märkt en ”Franciskuseffekt” och anger det ökande antalet besök på hemsidan som bevis. Hon säger att det ökade antalet omfattat såväl manliga som kvinnliga besökare, som sökt information om möjligheten att inträda i ordenslivet som munk, ordenssyster, präst eller lekmannavolontär. Tuohy började märka det ökade intresset i juli 2013 då påven började hamna i rubrikerna i samband med Världsungdomsdagen i Brasilien.

”Vi talar visserligen numerärt sett inte om något större antal”, tillägger hon försiktigtvis. ”I en värld som säljer sex, makt och pengar, säljer vi fortfarande fattigdom, kyskhet och lydnad, vilket är tuffa pix”. Trots allt menar Tuohy att påven Franciskus ”sått frön” som med tiden kan komma att bära frukt i form av flera kallelser. ”Många av dem har bara precis startat resan mot en kallelse och varje ökning av antalet är betydelsefull, låt vara att det kan ta fyra, fem eller sex år innan en kallelse vuxit fram”, säger hon och tillägger, ”här är vi inne i en process på lång sikt”.

Hon anger vidare att 74 procent av dem som svarat på en undersökning som Vision Vocation Guide genomfört uppgett att påve Franciskus sporrat deras intresse för ordenslivet. ”Det just vad han gjort, lagt in en kyrklig kallelse på radarbilden hos unga människor, där en sådan inte funnits på många år.”

Kevin Clarke, America Magazine, 2014-03-11

Jesuiterna i Sverige – Att bli jesuit

Jesuits in USA – Become a Jesuit

Vision Vocation network

Artikel av Chuck Frederico SJ om franciskuseffekten

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Opinionsinstitutet Pew Research säger visserligen att man inte kan utläsa någon viss ”Franciskuseffekt” i amerikanska katolikers beteende, men det kan tänkas att man måste göra något utöver telefonintervjuer. De kunde börja med att tala med präster ansvariga för information om kallelser. Hos jesuiterna rapporteras en markant ökning av antalet förfrågningar sedan Franciskus blev påve.

Jesuitpater Chuck Frederico – som har hand om kallelsefrågor i jesuitprovinserna Maryland, New England och New York – menar att Pew Research definitivt missat vad som hänt på hans kontor. Han har ”översköljts av förfrågningar” om att bli jesuit under det gångna året. ”Från det att påven Franciskus valdes till dags dato, har vår hemisda haft en ständig ström av besökare som fyllt i ansökningsformuläret”, säger pater Frederico. ”Jag håller nästan på att kollapsa”, tillägger han med ett skratt. ”Det här är bra, jag är sysselsatt. Det har varit ett bra kör under de senaste månaderna.”

Män intresserade av att undersöka möjligheten att inträda hos jesuiterna får sin första kontakt med orden genom dess regionala vocation office. Från dem har det rapporterats en stigande uppgång av antalet förfrågningar – alltifrån lägsta ökningen med 67 procent till 116 procent på östkusten. Pater Frederico misstänker att de andra amerikanska provinserna upplever motsvarande uppgång.

”Vi har nu hört av en väldig massa unga män som inte haft någon erfarenhet av Jesuitorden, vilket är otypiskt, för många av våra kallelser kommer från sådana som gått i skolor eller universitet som drivs av Jesuitorden”, säger pater Frederico, ”Men de här männen är av ett nytt slag för oss och har blivit entusiasmerade av den Helige fadern. De är entusiastiska över katolska kyrkan och tack vare påven Franciskus exempel vill de veta mera om jesuiterna.

Det har varit en otrolig gåva. Vi har mellan fem och tio förfrågningar i veckan. Före valet av Franciskus rörde det sig om två i veckan.” Det kan ta åratal innan dessa förfrågningar resulterar i att man får fram starka kandidater som kan prästvigas, men pater Frederico förblir entusiastisk över det ökande antalet. ”Åtminstone en fjärdedel av de seriösa kandidater jag hanterat har tillkommit som ett resultat av påvevalet”, tillägger han.

Pater Frederico tror att Franciskus varit en befriande förebild för unga människor, som visserligen kan ha känt sig kallade, men avskräckts av sociala attityder mot kyrkan. Även bland dem han inte betraktat som starka kandidater har han funnit bevis på vilken påverkan påven utövat. Många har berättat att de varit borta från kyrkan i åratal, men känt ett förnyat intresse, tack vare Franciskus.

Men det är inte bara jesuiterna som upplevt en ”Franciskuseffekt” beträffande kallelser. Patrice Tuohy, chefredaktör för Vision Vocation Guide, en publikation som såväl elektroniskt som i tryckt form utges av National Religious Vocation Conferences, säger att hon definitivt märkt en ”Franciskuseffekt” och anger det ökande antalet besök på hemsidan som bevis. Hon säger att det ökade antalet omfattat såväl manliga som kvinnliga besökare, som sökt information om möjligheten att inträda i ordenslivet som munk, ordenssyster, präst eller lekmannavolontär. Tuohy började märka det ökade intresset i juli 2013 då påven började hamna i rubrikerna i samband med Världsungdomsdagen i Brasilien.

”Vi talar visserligen numerärt sett inte om något större antal”, tillägger hon försiktigtvis. ”I en värld som säljer sex, makt och pengar, säljer vi fortfarande fattigdom, kyskhet och lydnad, vilket är tuffa pix”. Trots allt menar Tuohy att påven Franciskus ”sått frön” som med tiden kan komma att bära frukt i form av flera kallelser. ”Många av dem har bara precis startat resan mot en kallelse och varje ökning av antalet är betydelsefull, låt vara att det kan ta fyra, fem eller sex år innan en kallelse vuxit fram”, säger hon och tillägger, ”här är vi inne i en process på lång sikt”.

Hon anger vidare att 74 procent av dem som svarat på en undersökning som Vision Vocation Guide genomfört uppgett att påve Franciskus sporrat deras intresse för ordenslivet. ”Det just vad han gjort, lagt in en kyrklig kallelse på radarbilden hos unga människor, där en sådan inte funnits på många år.”

Kevin Clarke, America Magazine, 2014-03-11

Jesuiterna i Sverige – Att bli jesuit

Jesuits in USA – Become a Jesuit

Vision Vocation network

Artikel av Chuck Frederico SJ om franciskuseffekten