ordensliv

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG – Allt fler rapporter om övergrepp av och mot ordenssystrar. ”Aleksandra” arbetade tillsammans med en präst med ett projekt för att hjälpa unga kvinnor att undersöka sin kallelse,...
Under senare tid uppskattas ordenslivet allt mera i de protestantiska kyrkorna. Det har visat sig vid en gemensam ”försoningsgudstjänst” till minne av reformationen för 500 år sedan, till vilken inbjudits...
Opinionsinstitutet Pew Research säger visserligen att man inte kan utläsa någon viss ”Franciskuseffekt” i amerikanska katolikers beteende, men det kan tänkas att man måste göra något utöver telefonintervjuer. De kunde...
Vatikanens kontroversiella beslut förra året att ställa ledningsgruppen för ordenssystrarna i USA under biskoparnas kontroll fattades utan samråd med den kongregation i Vatikanen som vanligen hanterar frågor inom ordenslivet. Det...
av KJELL BLÜCKERT – Den nye påvens val av namn väcker förhoppningar samtidigt som det uppmanar till självprövning. En ny påve har valts. Något nytt börjar. Mångas förhoppningar väcks. Utan att...