Tagged 'ordensliv'

Protestantisk uppskattning för ordenslivet ökar

Under senare tid uppskattas ordenslivet allt mera i de protestantiska kyrkorna. Det har visat sig vid en gemensam ”försoningsgudstjänst” till minne av reformationen för 500 år sedan, till vilken inbjudits av Tysklands ordenskonferens (DOK) och kristna från evangeliska kommuniteter. Den…

Franciskuseffekt i USA: Fler vill bli jesuiter

Opinionsinstitutet Pew Research säger visserligen att man inte kan utläsa någon viss ”Franciskuseffekt” i amerikanska katolikers beteende, men det kan tänkas att man måste göra något utöver telefonintervjuer. De kunde börja med att tala med präster ansvariga för information om…

Katolsk vision

av KJELL BLÜCKERT – Den nye påvens val av namn väcker förhoppningar samtidigt som det uppmanar till självprövning. En ny påve har valts. Något nytt börjar. Mångas förhoppningar väcks. Utan att förta värdet i och den förvandlande kraften av dessa förhoppningar,…