Vatikankongregation var inte informerad om agerandet mot amerikanska ordenssystrar

Vatikanens kontroversiella beslut förra året att ställa ledningsgruppen för ordenssystrarna i USA under biskoparnas kontroll fattades utan samråd med den kongregation i Vatikanen som vanligen hanterar frågor inom ordenslivet. Det sade kongregationens ledare i söndags.

Denna brist på diskussion om huruvida The Leadership Conference of Women Religious (LCWR) skulle skarpt kritiseras, sade kardinal João Braz de Avis hade orsakat honom ”mycket smärta”.

”Vi måste ändra detta sätta att hantera saker”, sade Braz de Aviz, ansvarig för Vatikanens kongregation för ordenslivet.

”Vi måste förbättra dessa relationer”, fortsatte han och syftade på den order beträffande LCWR från Troskongregationen i april 2012 – och som godkänts av påven Benedictus XVI – som tvingade de amerikanska ordenssystrarnas ledningsgrupp till revision.

”Kardinaler kan inte misstro varandra”, sade Braz de Aviz. ”Kyrkan ska inte fungera på det här sättet.”

Braz de Aviz, som har lett Vatikanens kongregation för det vigda livet och ordenslivet sedan 2011, lämnade kommentarerna i söndags i ett öppet samtal med cirka 800 ledare för kvinnliga kommuniteter vid det tredje mötet för The International Union of Superiors General.

När Braz de Aviz besvarade frågor från de kvinnliga ordensledarna under drygt en och en halv timme, hänvisade han flera gånger till spänningarna mellan systrar och biskopar när det gäller kyrklig auktoritet, lydnadsfrågor och framtiden för ordenslivet.

Vid ett tillfälle uppmanade kardinalen till och med till en omfattande översyn av de kyrkliga maktstrukturerna.

”Vi befinner oss i en tid som behöver översyn och revision av vissa saker”, sade Braz de Aviz. ”Lydnad och auktoritet måste förnyas och visualiseras på nytt.”

”Auktoritet som befaller, dödar”, fortsatte han. ”Lydnad som blir en kopia av vad den andra personen säger, infantiliserar.”

Braz de Aviz berättade också för de kvinnliga ordensledarna att ”kvinnligt ledarskap behöver växa mycket i kyrkan” och han hänvisade till en kommentar från påven Paulus VI under en session vid Andra Vatikankonciliet (1962–1965): ”Var är den andra halvan av mänskligheten som inte är här?”

Vatikanens förordnande beträffande LCWR, som offentliggjordes i april 2012, utnämner Seattles ärkebiskop, Peter Sartan, till gruppens ”ärkebiskopsdelegat”. Detta ger honom slutgiltig auktoritet över dess arbete och fordrar att gruppen reviderar sina program och statuter.

LCWR, vars rötter går tillbaka till 1950-talet, representerar cirka 80 procent av de cirka 57 000 ordenssystrarna i USA.

Braz de Aviz talade under söndagen på italienska och hans ord simultantolkades till fem andra språk.

Han sade att hans kongregation – som har till uppgift att övervaka arbetet som utförs av uppskattningsvis 1,5 miljoner systrar, bröder och präster inom ordnar över hela världen – fick kännedom om agerandet mot de amerikanska ordenssystrarna ledningsgrupp vid ett möte med Troskongregationen efter det att den formella rapporten i ärendet var färdigställd.

Braz de Aviz sade att han vid detta möte sade till kardinal William Levada, en amerikan som sedan dess pensionerats från Troskongregationen, att ärendet borde ha diskuterats mellan de båda kongregationerna i Vatikanen.

”Vi kommer att lyda den helige faderns önskningar och det som beslutades av er” sade Braz de Aviz till systrarna att han sagt till Levada. ”Men vi måste säga att detta material som vi borde ha diskuterat tillsammans inte har blivit det.”

”Jag lydde”, fortsatte Braz de Aviz säga till systrarna. ”Men jag led mycket inombords.”

Han sade också att det var första gången som han diskuterade denna brist på samråd offentligt och sade att han tidigare ”inte haft modet att tala”.

När han talade vid presskonferensen som följde på hans tal, sade Braz de Aviz, att medan hans kongregation ”alltid lyder” påven ”är problemet väldigt ofta vilka slags nyheter som når den helige fadern”.

Samtidigt som Braz de Aviz berättade att olika kongregationer i Vatikanen ibland ger påven olika åsikter i frågor som den om LCWR sade han att ”det är som ett slags ’Vem kommer att vinna’.”

”Den här kampen om vem som ska vinna är inte bra”, fortsatte han. ”Men Petrus och Paulus hade också problem. Svaret lyder: ’Den helige Ande’ kommer att vinna.”

LCWR:s status i förhållande till Vatikanen är föremål för diskussion vid det världsvida mötet för ordenssystrar. Franciskansystern Florence Deacon, LCWR:s ordförande, sade i ett tal till mötet under lördagen att situationen för gruppen visade att det föreligger ”allvarliga missuppfattningar” mellan officiella företrädare i Vatikanen och de katolska systrarna.

På frågan, som han fick under sitt samtal med systrarna, om det skulle vara möjligt att få till ett möte mellan LCWR och påven Franciskus för att diskutera ärendet, svarade Braz de Aviz: ”Det tror jag.”

”Men jag vet att det är smärtsamt, mycket smärtsamt.”

Ett flertal av LCWR:s tidigare ledare uttryckte smärta och besvikelse för några veckor sedan, när ett pressmeddelande från Vatikanen sade att påven Franciskus åter ”bekräftat” Troskongregationens agerande.

”Jag tror inte att påven Franciskus kommer att vara en främling för er”, sade Braz de Aviz till systrarna under söndagen. Men kardinalen sade att påven ”har bekräftat den läromässiga översynen, han vill att den ska fortsätta”.

Braz de Aviz besvarade också en fråga om en separat undersökning av USA:s katolska systrar, som startades av hans företrädare, kardinal Franc Rode.

Den undersökningen, känd som en apostolisk visitation, undersökte enstaka ordnar bland de amerikanska ordenssystrarna och resulterade i en detaljerad rapport som i hemlighet skickades till Rom i januari 2012.

Den rapporten, sade Braz de Aviz, ”har sänts till påven och det är upp till honom om han vill offentliggöra den”.

Tidigare under söndagen hade Braz de Aviz i sin predikan sagt till ledarna för ordenssystrarna att de är ”av samma natur” som kyrkans biskopar och att de båda grupperna måste ”gå tillsammans” i sitt ledarskap.

Med hänvisning till det vigda livet som en ”karismatisk dimension” av kyrkan, sade kardinalen till ledarna för ordenssystrarna: ”Vi behöver i dag återupptäcka att det i kyrkan finns två dimensioner som är av samma slag, lika väsentliga: den hierarkiska dimensionen och den karismatiska dimensionen.”

”Vi behöver gå tillsammans, följa och lyssna till den helige Ande […] kvinnor och män tillsammans”, sade han i sin predikan.

I sin reflektion över söndagens läsning från Apostlagärningarna som handlade om apostlarnas beslut att inte kräva omskärelse av hedningarna sade Braz de Aviz att berättelsen visar att kyrkan måste urskilja när den befinner sig i ett ”nytt läge”.

”Detta är något som vi alltid måste gör i kyrkan, att ständigt urskilja för att gå framåt”, sade han. ”Detta ger oss också i dag möjligheten, tycks det mig, att förstå den viktiga frågan i vårt liv som vigda personer.”

Under sitt samtal med ordenssystrarnas ledare talade Braz de Aviz återigen om kvinnor och män som samarbetar i kyrkan när han citerade Första Mosebokens ord om att ”Gud skapade dem till man och kvinna. Gud skapade till Guds avbild”.

Denna berättelse betonar två saker, sade kardinalen. ”Man och kvinna är inte Gud, de är levande varelser och ”mannen utan kvinnan är inte mänskligheten och vice versa.”

Delar av kampen mellan kvinnor och män inom kyrkligt ledarskap, sade Braz de Aviz, bottnar i ett behov av att ”återuppbygga våra relationer” med varandra. ”Våra relationer”, sade han, ”är sjuka, allvarligt sjuka”.

Beträffande frågan om att få in fler kvinnor i kyrkligt ledarskap, sade Braz de Aviz att ”vi kan ta flera steg i den riktningen” för att skapa ”en mer moderlig” kyrka och inte bara en faderlig.

”De båda aspekterna borde vara mycket mer balanserade, mer mänskliga”, sade han. ”Vi får inte vara rädda för detta.”

I sin predikan tidigare på söndagen avslöjade Braz de Aviz hur påven Franciskus hade valt den nye vice ordföranden för hans kongregation i Vatikanen, franciskanen fader José Rodriguez Carballo.

Rodriguez, tidigare chef för Franciskanorden, utnämndes till sekreterare för kongregationen för det vigda livet den 6 april.

Enligt Braz de Aviz hade påven Franciskus, när han skulle fatta sitt beslut, frågat honom: ”Vem vill du ha som sekreterare? Ge mig tre namn.”

”Så jag gav honom tre namn”, berättade Braz de Aviz för ordenssystrarnas ledare. ”Men [påven] sade: ’vilken vill du ha av dessa tre?’ Jag svarade: denne, Carballo. [Påven] sade: ’Bra, utmärkt.’ Och så gav han oss José Carballo.”

”Det är fantastiskt enkelt sätt att hantera saker: Jag litar på er, jag litar på Carballo, så är det”, sade Braz de Aviz. ”Han gör det inte komplicerat.”

Ucanews 2013-05-06