Pakistan: Beväpnade män angrep skola som drivs av Ruth Pfau

Enligt den tyska katolska nyhetsagenturen KNA har okända gärningsmän angripit en pakistansk skola i närheten av miljonstaden Karachi. Utbildningsprojektet Manghopir drivs av den tyska lepraläkaren Ruth Pfaus organisation, Marie-Adeleide Leprosy Centre. Angreppet skall ha ägt rum på onsdag i förgående vecka. Förutom de två personerna som dödades blev en tredje man svårt sårad. Inga elever kom dock till skada.

Förutom sociala och medicinska projekt finns det i Manghopir även en privat skola, i vilken barn från familjer drabbade av lepra får möjlighet till utbildning. Den har byggts upp av Ruth Pfaus långvariga medarbetare Jeannine Geuns. Huruvida det rörde sig om ett angrepp av politiska, religiösa eller kriminella motiv är för närvarande inte känt. De tre gärningsmännen undkom på en motorcykel.

Den internationellt berömda ordenssystern och lepraläkaren Ruth Pfau (83) har under de gångna 50 åren drastiskt lyckats nedbringa antalet leprasjuka i Pakistan. Sedan 1960 verkar hon i Karachi, en stad med 13 miljoner invånare. 1963 grundade hon Marie-Adeleide Leprasjukhus. Under hennes ledning skapdes ett heltäckande behandlingssystem i Pakistan. Dr Pfau har flerfaldiga gånger besökt Österrike som gäst och föreläst om sin verksamhet, samt samlat in medel.

Kathpress 2013-05-07