Kyrkliga fester måste skyddas från maffians infiltrering

Syditalienska katolska biskopar vill gå fram mer beslutsamt mot maffians infiltrering i religiösa fester. Religiösa fester ska endast organiseras av människor som är engagerade i kyrkan och som för ett klanderfritt liv. Detta framgår av ett dokument som biskopskonferensen i den syditalienska regionen Kampanien författat och som återges i dagstidningen Avvenire.

I dokumentet förbjuds bruket att endast de helgonstatyer kring vilka man samlat in störst penningbelopp ska bäras under processionerna. Biskoparna vänder sig också mot sedvänjan att på vallfärdsorter bära fanor på vilka man häftat sedlar. Biskoparna kritiserar dessutom ”former av hysteri” på vallfärdsorterna och försäljning av devotionalier inne i gudstjänstrummen.

Ledningsorganisationen för kyrkliga fester måste därför, menar biskoparna, vara förankrad i ordinariaten i respektive stift. Folklig fromhet är ett uttryck för tron och måste skyddas från vildvuxna religiösa uttrycksformer, heter det i dokumentet som bär titeln ”Evangelisering av folkfromheten”. I nödfall måste vissa processioner helt förbjudas.

Kathpress 2013-05-07