Prestigefyllt pris till New Yorks katolske ärkebiskop

Den katolske ärkebiskopen i New York, Timothy M. Dolan, har nyligen tilldelats 2013 års Wilberforce Award, det prestigefyllda pris som delas ut i USA till någon som förebildligt verkar i slaverimotståndaren William Wilberforces anda mot förtryck och orättvisor. Dolan, het påvekandidat innan Franciskus (Bengoglio) valts, tillhörde de ursprungliga undertecknarna av den ekumeniska så kallade Manhattandeklarationen, där de kristna uppmanas att stå fast vid livets okränkbarhet, det traditionella äktenskapet och religionsfrihet. I sitt tacktal uttryckte han sin förundran över ”hur evangeliska och katolska kristna tillsammans verkar för att sprida ljus i en kultur [den moderna västerländska] där man ofta mörkar så viktiga ämnen som försvaret av oskyldiga och sårbara liv, av äktenskapet så som det uppenbarats i Guds Ord, genom förnuftet och den naturliga lagen, innan vare sig kyrka eller statliga institutioner fanns, samt ivrandet för vår första, mest omhuldade frihet [religionsfrihet]”.

Nyhetsbrev från manhattandeclaration.org 2013-05-07

https://www.colsoncenter.org/topnews/entry/44/22092