Påven tog emot kvinnliga ordensledare

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus tog i dag, onsdag den 8 maj, i Vatikanen emot runt 800 generalföreståndare för kvinnliga ordnar inom den katolska kyrkan från 75 olika länder. Generalföreståndarna var på plats med anledning av sitt årliga internationella möte i Rom.

Påven tackade de kvinnor som är verksamma som ledare inom de kvinnliga katolska ordensgemenskaperna för den ”inte alltid enkla” tjänst som de utför inom sina ordnar, en tjänst som inte kan fungera väl utan  ”moderskap, tillgivenhet och ömhet”. Särskilt viktiga är i sammanhanget ordnarnas tre ”evangeliska råd”: lydnad i att ”lyssna till Guds vilja”, och fattigdom genom ”att undervisa i solidaritet, i delandet och kärleken till nästan”, genom vilket man utvecklar enkelhet och glädje över de väsentliga sakerna i livet, sade Franciskus. Kyskheten däremot ”utvidgar friheten att ge sig själv åt Gud och medmänniskorna”.

Franciskus avvisade i sitt anförande varje form av karriärtänkande: Auktoritet måste i stället utövas som ett tjänande, inom såväl stiften som i kyrkans många olika ordnar. Karriärister som missbrukar Guds folk som enbart språngbräda för sina egna intressen och personliga ambitioner orsakar bara skada, framhöll Franciskus.

”Kyrklighet” – det vill säga en attityd av inkännande och identifikation med kyrkan – är ett ytterligare grundelement i ordenslivet och det kräver en ständig fördjupning, framhöll påven. ”Det är omöjligt för en ordenskvinna eller ordensman att inte känna för kyrkan.” Sitt uttryck finner kyrkligheten enligt Franciskus i ”troheten gentemot läroämbetet” och i gemenskap med biskoparna och med påven som tecken på kyrkans enhet.

Medan påven med dessa ord endast på ett indirekt sätt tog upp oenigheten mellan Vatikanen och organisationen för de kvinnliga ordensledarna i USA (LCWR), syftade hans redogörelse särskilt sätt på temat för generalföreståndarnas möte; vid mötet hade man ägnat sig åt frågan om hur man på ett lämpligt sätt leder religiösa ordnar i vår tid. Så hade till exempel den filippinska benediktinsystern Mary John Mananzan i sitt huvudföreläsning talat om en ”tjänande”, ”gemensam” och ”omsorgsfull och medkännande” ledningstjänst.

Den italienska teologen Bruna Costacurta behandlade vid mötet den bibliska auktoritetsuppfattningen. Såväl mod och styrka som vanmakt och svaghet går att finna exempelvis hos drottning Ester i Gamla testamentet, men genom att ge sitt liv för sitt folk förlänade hon likväl en ”oemotståndlig kraft” åt sin gärning. Äkta auktoritet är inte härskarens förtryckande makt över folken utan den ”utövas i tjänande” med ”mildhet, ödmjukhet och kärlek” och leder därigenom till ”självutgivande”, enligt Costacurta.

Kathpress 2013-05-08

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus tog i dag, onsdag den 8 maj, i Vatikanen emot runt 800 generalföreståndare för kvinnliga ordnar inom den katolska kyrkan från 75 olika länder. Generalföreståndarna var på plats med anledning av sitt årliga internationella möte i Rom.

Påven tackade de kvinnor som är verksamma som ledare inom de kvinnliga katolska ordensgemenskaperna för den ”inte alltid enkla” tjänst som de utför inom sina ordnar, en tjänst som inte kan fungera väl utan  ”moderskap, tillgivenhet och ömhet”. Särskilt viktiga är i sammanhanget ordnarnas tre ”evangeliska råd”: lydnad i att ”lyssna till Guds vilja”, och fattigdom genom ”att undervisa i solidaritet, i delandet och kärleken till nästan”, genom vilket man utvecklar enkelhet och glädje över de väsentliga sakerna i livet, sade Franciskus. Kyskheten däremot ”utvidgar friheten att ge sig själv åt Gud och medmänniskorna”.

Franciskus avvisade i sitt anförande varje form av karriärtänkande: Auktoritet måste i stället utövas som ett tjänande, inom såväl stiften som i kyrkans många olika ordnar. Karriärister som missbrukar Guds folk som enbart språngbräda för sina egna intressen och personliga ambitioner orsakar bara skada, framhöll Franciskus.

”Kyrklighet” – det vill säga en attityd av inkännande och identifikation med kyrkan – är ett ytterligare grundelement i ordenslivet och det kräver en ständig fördjupning, framhöll påven. ”Det är omöjligt för en ordenskvinna eller ordensman att inte känna för kyrkan.” Sitt uttryck finner kyrkligheten enligt Franciskus i ”troheten gentemot läroämbetet” och i gemenskap med biskoparna och med påven som tecken på kyrkans enhet.

Medan påven med dessa ord endast på ett indirekt sätt tog upp oenigheten mellan Vatikanen och organisationen för de kvinnliga ordensledarna i USA (LCWR), syftade hans redogörelse särskilt sätt på temat för generalföreståndarnas möte; vid mötet hade man ägnat sig åt frågan om hur man på ett lämpligt sätt leder religiösa ordnar i vår tid. Så hade till exempel den filippinska benediktinsystern Mary John Mananzan i sitt huvudföreläsning talat om en ”tjänande”, ”gemensam” och ”omsorgsfull och medkännande” ledningstjänst.

Den italienska teologen Bruna Costacurta behandlade vid mötet den bibliska auktoritetsuppfattningen. Såväl mod och styrka som vanmakt och svaghet går att finna exempelvis hos drottning Ester i Gamla testamentet, men genom att ge sitt liv för sitt folk förlänade hon likväl en ”oemotståndlig kraft” åt sin gärning. Äkta auktoritet är inte härskarens förtryckande makt över folken utan den ”utövas i tjänande” med ”mildhet, ödmjukhet och kärlek” och leder därigenom till ”självutgivande”, enligt Costacurta.

Kathpress 2013-05-08

 

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)