José Rodríguez Carballo

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Jesuitordens högste ledare, Adolfo Nicolás Pachón, har valts till ny ordförande för organisationen för ordensledare (Unione dei Superiori Generali, USG). Spanjoren, som sedan 2008 är jesuitgeneral, kommer att vara talesperson...
Mer än tiotusen ordenspersoner från de latinska länderna väntas till pingsthelgens stora firande i Santiago de Compostela. Höjdpunkten är biskopsvigningen av Franciskanordens ledare José Rodríguez Carballo. Spanjoren Rodríguez Carballo utnämndes...
Vatikanens kontroversiella beslut förra året att ställa ledningsgruppen för ordenssystrarna i USA under biskoparnas kontroll fattades utan samråd med den kongregation i Vatikanen som vanligen hanterar frågor inom ordenslivet. Det...
KATRIN ÅMELL Ett bakgrundsmaterial om den ansträngda relationen mellan de amerikanska ordenssystrarna och Vatikanen lades den 15 april ut på Signums hemsida. Av de länkade artiklarna vill jag särskilt rekommendera...
Påven Franciskus har inlett sin utnämning av nya befattningshavare i Vatikanens kuria med ett överraskande beslut. Generalmästaren för den största av orden inom den franciskanska ordensfamiljen, De mindre brödernas orden...