Tiotusen ordenspersoner väntas till Santiago de Compostela under pingsthelgen

Mer än tiotusen ordenspersoner från de latinska länderna väntas till pingsthelgens stora firande i Santiago de Compostela. Höjdpunkten är biskopsvigningen av Franciskanordens ledare José Rodríguez Carballo.

Spanjoren Rodríguez Carballo utnämndes för en månad sedan av påven Franciskus till sekreterare för kongregationen för ordenslivet och till titulärbiskop av Bellicastrum. Utnämningen av Rodríguez Carballo var påvens första beslut i personalfrågor inom kurian efter det att han på sedvanligt sätt bekräftat alla ledarna för kurians myndigheter i deras ämbeten.

Biskopvigningen på lördag i Santiago, som efter Jerusalem och Rom är kristenhetens största vallfärdsort, kommer att ledas av Vatikanens kardinalstatssekreterare Tarcisio Bertone. Tillsammans med honom reste på fredagen till Santiago den brasilianske kuriekardinalen Claudio Hummes, franciskan, ordföranden för påvens nya rådgivningsgrupp, kardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Vatikanens regeringschef, kardinal Giuseppe Bertello, som även han hör till den nya rådgivningsgruppen, samt ett antal företrädare för kurian.

Enligt vad spanska tidningar rapporterar inleds i Santiago samtidigt ett franciskanskt år. Det sker med anledning av 800-årsjubileet av den helige Franciskus av Assisis pilgrimsresa år 1214 till aposteln Jakobs grav i Santiago. De spanska biskoparna har av den anledningen redan bjudit in påven Franciskus, och det väntas allmänt att han kommer att tacka ja till inbjudan.

Ärkebiskop Rodríguez Carballo är i egenskap av sekreterare för kongregationen för ordenslivet andreman efter prefekten, kardinal João Braz de Aviz. Rodríguez och Jorge Mario Bergoglio, den nuvarande påven, känner varandra mycket väl. Franciskus, den förste ordenspersonen på Petri stol på 167 år, motiverade sitt namnval med den helige Franciskus av Assisi, vars arv den av Rodríguez ledda Franciskanorden förvaltar. Rodríguez var en av två icke-kardinaler som koncelebrerade mässan med påven Franciskus vid mässan när denne insattes i ämbetet på Petersplatsen.

José Rodríguez Carballo skrev i sin hälsning till den nye påven efter det att han valts den 13 mars att det valda namnet Franciskus är ett tecken ”för världen, för kyrkan och naturligtvis för alla franciskaner. Alla efterföljare till den helige Franciskus av Assisi kommer att bistå den nye kyrkoledaren med ’uppriktig lydnad och ständig förbön; Ni kan räkna med oss, Ers Helighet’”.

Han erinrade då om ett möte med Bergoglio i Argentina. Bergoglio hade vid överenskommelsen om ett möte insisterat på att få besöka franciskanen i dennes konvent, och han kom dit till fots trots att det regnade. ”I det ögonblicket, när han anlände dyblöt, upplevde jag att han hade blivit en äkta franciskanbroder för mig”, sade Rodríguez. Han menade att den katolska kyrkan i den nuvarande påven fått en ”en Franciskus för 2000-talet”: ”Den helige Franciskus kommer säkert att bli nöjd med honom.”

Kathpress 2013-05-17

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än tiotusen ordenspersoner från de latinska länderna väntas till pingsthelgens stora firande i Santiago de Compostela. Höjdpunkten är biskopsvigningen av Franciskanordens ledare José Rodríguez Carballo.

Spanjoren Rodríguez Carballo utnämndes för en månad sedan av påven Franciskus till sekreterare för kongregationen för ordenslivet och till titulärbiskop av Bellicastrum. Utnämningen av Rodríguez Carballo var påvens första beslut i personalfrågor inom kurian efter det att han på sedvanligt sätt bekräftat alla ledarna för kurians myndigheter i deras ämbeten.

Biskopvigningen på lördag i Santiago, som efter Jerusalem och Rom är kristenhetens största vallfärdsort, kommer att ledas av Vatikanens kardinalstatssekreterare Tarcisio Bertone. Tillsammans med honom reste på fredagen till Santiago den brasilianske kuriekardinalen Claudio Hummes, franciskan, ordföranden för påvens nya rådgivningsgrupp, kardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Vatikanens regeringschef, kardinal Giuseppe Bertello, som även han hör till den nya rådgivningsgruppen, samt ett antal företrädare för kurian.

Enligt vad spanska tidningar rapporterar inleds i Santiago samtidigt ett franciskanskt år. Det sker med anledning av 800-årsjubileet av den helige Franciskus av Assisis pilgrimsresa år 1214 till aposteln Jakobs grav i Santiago. De spanska biskoparna har av den anledningen redan bjudit in påven Franciskus, och det väntas allmänt att han kommer att tacka ja till inbjudan.

Ärkebiskop Rodríguez Carballo är i egenskap av sekreterare för kongregationen för ordenslivet andreman efter prefekten, kardinal João Braz de Aviz. Rodríguez och Jorge Mario Bergoglio, den nuvarande påven, känner varandra mycket väl. Franciskus, den förste ordenspersonen på Petri stol på 167 år, motiverade sitt namnval med den helige Franciskus av Assisi, vars arv den av Rodríguez ledda Franciskanorden förvaltar. Rodríguez var en av två icke-kardinaler som koncelebrerade mässan med påven Franciskus vid mässan när denne insattes i ämbetet på Petersplatsen.

José Rodríguez Carballo skrev i sin hälsning till den nye påven efter det att han valts den 13 mars att det valda namnet Franciskus är ett tecken ”för världen, för kyrkan och naturligtvis för alla franciskaner. Alla efterföljare till den helige Franciskus av Assisi kommer att bistå den nye kyrkoledaren med ’uppriktig lydnad och ständig förbön; Ni kan räkna med oss, Ers Helighet’”.

Han erinrade då om ett möte med Bergoglio i Argentina. Bergoglio hade vid överenskommelsen om ett möte insisterat på att få besöka franciskanen i dennes konvent, och han kom dit till fots trots att det regnade. ”I det ögonblicket, när han anlände dyblöt, upplevde jag att han hade blivit en äkta franciskanbroder för mig”, sade Rodríguez. Han menade att den katolska kyrkan i den nuvarande påven fått en ”en Franciskus för 2000-talet”: ”Den helige Franciskus kommer säkert att bli nöjd med honom.”

Kathpress 2013-05-17