jesuiterna

Filter

Datumintervall
I Sveriges Radios program ”Dick Harrison svarar” behandlar historikern lyssnarnas frågor. Häromdagen diskuterade Dick Harrison hur onda jesuiterna egentligen var, efter att ha fått frågan om bilden stämmer att de var...
I den senaste rankningen av universitet i USA klarar sig jesuiters högskolor bra. Vid listningen i U.S. News & World Report lyckas fem av de universitet som drivs av Jesuitorden...
av SVEN HEILO Den nyligen utbrutna debatten i vårt land om stopp för nyetablering av religiösa friskolor har en märklig deja vu-karaktär [läs mer här]. Det liberala partiet, som alltid...
Fattiga och hemlösa män och kvinnor kommer nu att kunna vända sig till Vatikanen för att få medicinsk behandling i ett nytt initiativ från den katolska kyrkan för att hjälpa...
Bokhistorikern Emma Hagström Molin har nyligen disputerat på en avhandling om de svenska krigsbytenas historia under trettioåriga kriget. Avhandlingen har också kommit ut i bokform: Krigsbytets biografi: Byten i Riksarkivet, Uppsala...
Ett antal framstående teologer och biskopar från hela den afrikanska kontinenten har med skärpa krävt en bredare diskussion vid höstens globala biskopssynod om familjefrågor och anser att förra årets möte...
Konflikten kring den omstridda befrielseteologin har sedan länge avtagit, men optionen för de fattiga – denna teologis viktigaste budskap – är mer aktuell än någonsin. Det betonar den tyske teologen...
av CHARLOTTA LEVAY Historieprofessorn och Signum-skribenten Yvonne Maria Werner har just släppt en ny bok: Katolsk manlighet: Det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien, utgiven av Makadam...
Opinionsinstitutet Pew Research säger visserligen att man inte kan utläsa någon viss ”Franciskuseffekt” i amerikanska katolikers beteende, men det kan tänkas att man måste göra något utöver telefonintervjuer. De kunde...
Jesuiterna i USA har startat en gemensam bönerörelse på Internet och inbjudit alla att delta i den. Rörelsen, som fått mottot Moved to Greater Love, var ursprungligen avsedd för jesuiter...
Påven Franciskus förväntas utfärda ett dekret som helgonförklarar en av hans favoriter bland jesuiterna, den salige Pierre Favre (1506–1546). Dekretet kommer troligen att få den form som med Vatikanens terminologi...
FREDRIK HEIDING Rolf Gustavsson skriver i en kolumn (Svårtydd röksignal från EU:s skorsten) i Svenska Dagbladet, att ekonomiska beslut i EU borde fattas i mer offentliga former och med högre...