Nicaragua-regimen tränger undan jesuiterna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inrikesdepartementet i Nicaragua har tagit bort den rättsliga statusen för Jesu sällskap (jesuiterna) i landet, och meddelat att man tänker beslagta dess tillgångar. Den 23 augusti meddelades att man upphävt den officiella registreringen av ”Association Society of Jesus” och att dess egendom ska övergå till staten.

I kungörelsen om konfiskeringen hävdades att jesuiterna inte hade tillhandahållit årsredovisning för åren 2020–2022, och att förfallodagen löpt ut, vilket brutit mot lagstiftningen om öppenhet. Åtgärden påverkar främst två jesuitskolor som funnits i 106 respektive 76 år i Nicaragua, trots att båda är separat registrerade från Jesu sällskap som juridisk person.

Talespersonen för jesuiterna i Centralamerika, pater José María Tojeira, har sagt att jesuiterna i Nicaragua lämnat in de nödvändiga dokumenten, men att departementet vägrat acceptera dem utan att lämna någon förklaring. Tojeira förklarade också att syftet med ”Association Society of Jesus” varit att överföra fonder för att stödja pensionerade jesuiter.

Regeringens åtgärd kommer mindre än en vecka efter att man stängt det jesuitledda universitetet i Managua, som anklagades för att vara ”ett center för terrorism”. Regeringsrepresentanter fördrev jesuitkommuniteten som arbetade vid universitetet från deras närbelägna bostad.

Det centralamerikanska samarbetsorganet för jesuitprovinsialer har i ett uttalande fördömt den senaste serien av attacker på kyrkan från president Daniel Ortegas regim. Man talar om att det inte är en isolerad händelse, utan ”en del i en serie oberättigade attacker på utbildande och sociala institutioner som ger upphov till ett klimat av våld och otrygghet”.

Red. 2023-08-26

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här

BAKGRUND, NYHET DEN 17 AUGUSTI FRÅN ÖSTERRIKISKA NYHETSPORTALEN KATHPRESS

Jesuithögskola anklagad för att vara ”centrum för terrorism”

När journalister från den regeringskritiska nyhetsportalen La Prensa på onsdagsmorgonen (15 augusti) gick igenom byggnaderna tillhörande det Centralamerikanska universitetet (UCA) i Nicaraguas huvudstad Managua, var området redan ödelagt. De anställda hade i hast rafsat samman sina tillhörigheter och studentkåren syntes inte längre till. Kort dessförinnan hade den sandinistiska regimen under makthavaren Daniel Ortega och hans maka, vicepresidenten Rosario Murillo, stängt det av jesuiterna ledda universitetet och beslagtagit dess tillgångar. Den grundlösa beskyllningen var att högskolan varit ett ”centrum för terrorism”.

I själva verket utgick studentprotesterna i landet 2018 från universiteten mot den massiva avskogningen och för social rättvisa, urbefolkningens rättigheter och demokrati. I ett ställningstagande från jesuiterna på onsdagen hette det att de tunga beskyllningarna förrådde det nicaraguanska folkets rättigheter och bröt mot den författningsmässiga ordningen, rättsordningen, de bestämmelser som gällde för högskoleväsendet och var falska och ogrundade. ”Det faktiska beslagtagandet av UCA är priset för strävan efter ett rättvisare samhälle, för skydd av livet, sanningen och det nicaraguanska folkets frihet.”

Det prestigetyngda undervisnings- och forskningsarbete som universitetet bedrivit i 63 år är såväl nationellt som internationellt erkänt och är i samklang med Jesuitordens bildningstradition och katolska kyrkans riktlinjer. ”Denna nya aggression från regeringens sida är inget enstaka fall, utan ett i en rad orättmätiga angrepp mot det nicaraguanska folket och andra bildnings- och sociala institutioner i civilsamhället, skapar ett klimat av våld och osäkerhet, samt skärper den sociopolitiska krisen i landet”, skriver jesuiterna vidare.

Sedan april 2018 har UCA på grund av sin hållning varit utsatt för ständiga trakasserier från myndigheternas sida. ”Det handlar om en regeringspolitik, som systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter och uppenbart har som mål att få till stånd en konsolidering av en totalitär stat.” Jesuiterna krävde av regeringen att omedelbart upphöra med ”de drastiska och orätta åtgärderna som de rättsliga myndigheterna gör sig skyldiga till och korrigera dem”.

Den tidigare presidentkandidaten Felix Maradiaga, som efter en fängelsevistelse, i likhet med andra oppositionspolitiker tvångsmässigt utvisats till USA av Ortegaregimen, sade till Katholische Nachrichten Agentur (KNA): ”Det är av avgörande betydelse att mobilisera internationellt stöd för det centralamerikanska universitetet i Nicaragua. Vi behöver röster från hela världen för att försvara denna värdefulla institution och tillbakavisa Ortega-Murillodiktaturens rättsvidriga angrepp.”

Kyrkan i Nicaragua, icke-regeringsanslutna organisationer och oavhängiga medier kritiserar åter och åter i allt skarpare ordalag regeringens angrepp på mänskliga rättigheter. Sedan flera år låter presidentparet Ortega/Murillos vänstervridna regim stänga kyrkliga institutioner och universitet och inriktar sig målmedvetet på kyrkans företrädare. Hittills har sju präster fängslats och delvis dömts, bland andra biskopen Rolando Álvarez, som ådömts 26 års fängelse.

För närvarande tyder inget på ett slut i Nicaraguas inrikespolitiska splittring, som kostat hundratals människors liv i samband med uppror. Regeringen Ortega tillbakavisar svepande all kritik som en politisk kampanj.

Kathpress 2023-08-17

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inrikesdepartementet i Nicaragua har tagit bort den rättsliga statusen för Jesu sällskap (jesuiterna) i landet, och meddelat att man tänker beslagta dess tillgångar. Den 23 augusti meddelades att man upphävt den officiella registreringen av ”Association Society of Jesus” och att dess egendom ska övergå till staten.

I kungörelsen om konfiskeringen hävdades att jesuiterna inte hade tillhandahållit årsredovisning för åren 2020–2022, och att förfallodagen löpt ut, vilket brutit mot lagstiftningen om öppenhet. Åtgärden påverkar främst två jesuitskolor som funnits i 106 respektive 76 år i Nicaragua, trots att båda är separat registrerade från Jesu sällskap som juridisk person.

Talespersonen för jesuiterna i Centralamerika, pater José María Tojeira, har sagt att jesuiterna i Nicaragua lämnat in de nödvändiga dokumenten, men att departementet vägrat acceptera dem utan att lämna någon förklaring. Tojeira förklarade också att syftet med ”Association Society of Jesus” varit att överföra fonder för att stödja pensionerade jesuiter.

Regeringens åtgärd kommer mindre än en vecka efter att man stängt det jesuitledda universitetet i Managua, som anklagades för att vara ”ett center för terrorism”. Regeringsrepresentanter fördrev jesuitkommuniteten som arbetade vid universitetet från deras närbelägna bostad.

Det centralamerikanska samarbetsorganet för jesuitprovinsialer har i ett uttalande fördömt den senaste serien av attacker på kyrkan från president Daniel Ortegas regim. Man talar om att det inte är en isolerad händelse, utan ”en del i en serie oberättigade attacker på utbildande och sociala institutioner som ger upphov till ett klimat av våld och otrygghet”.

Red. 2023-08-26

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här

BAKGRUND, NYHET DEN 17 AUGUSTI FRÅN ÖSTERRIKISKA NYHETSPORTALEN KATHPRESS

Jesuithögskola anklagad för att vara ”centrum för terrorism”

När journalister från den regeringskritiska nyhetsportalen La Prensa på onsdagsmorgonen (15 augusti) gick igenom byggnaderna tillhörande det Centralamerikanska universitetet (UCA) i Nicaraguas huvudstad Managua, var området redan ödelagt. De anställda hade i hast rafsat samman sina tillhörigheter och studentkåren syntes inte längre till. Kort dessförinnan hade den sandinistiska regimen under makthavaren Daniel Ortega och hans maka, vicepresidenten Rosario Murillo, stängt det av jesuiterna ledda universitetet och beslagtagit dess tillgångar. Den grundlösa beskyllningen var att högskolan varit ett ”centrum för terrorism”.

I själva verket utgick studentprotesterna i landet 2018 från universiteten mot den massiva avskogningen och för social rättvisa, urbefolkningens rättigheter och demokrati. I ett ställningstagande från jesuiterna på onsdagen hette det att de tunga beskyllningarna förrådde det nicaraguanska folkets rättigheter och bröt mot den författningsmässiga ordningen, rättsordningen, de bestämmelser som gällde för högskoleväsendet och var falska och ogrundade. ”Det faktiska beslagtagandet av UCA är priset för strävan efter ett rättvisare samhälle, för skydd av livet, sanningen och det nicaraguanska folkets frihet.”

Det prestigetyngda undervisnings- och forskningsarbete som universitetet bedrivit i 63 år är såväl nationellt som internationellt erkänt och är i samklang med Jesuitordens bildningstradition och katolska kyrkans riktlinjer. ”Denna nya aggression från regeringens sida är inget enstaka fall, utan ett i en rad orättmätiga angrepp mot det nicaraguanska folket och andra bildnings- och sociala institutioner i civilsamhället, skapar ett klimat av våld och osäkerhet, samt skärper den sociopolitiska krisen i landet”, skriver jesuiterna vidare.

Sedan april 2018 har UCA på grund av sin hållning varit utsatt för ständiga trakasserier från myndigheternas sida. ”Det handlar om en regeringspolitik, som systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter och uppenbart har som mål att få till stånd en konsolidering av en totalitär stat.” Jesuiterna krävde av regeringen att omedelbart upphöra med ”de drastiska och orätta åtgärderna som de rättsliga myndigheterna gör sig skyldiga till och korrigera dem”.

Den tidigare presidentkandidaten Felix Maradiaga, som efter en fängelsevistelse, i likhet med andra oppositionspolitiker tvångsmässigt utvisats till USA av Ortegaregimen, sade till Katholische Nachrichten Agentur (KNA): ”Det är av avgörande betydelse att mobilisera internationellt stöd för det centralamerikanska universitetet i Nicaragua. Vi behöver röster från hela världen för att försvara denna värdefulla institution och tillbakavisa Ortega-Murillodiktaturens rättsvidriga angrepp.”

Kyrkan i Nicaragua, icke-regeringsanslutna organisationer och oavhängiga medier kritiserar åter och åter i allt skarpare ordalag regeringens angrepp på mänskliga rättigheter. Sedan flera år låter presidentparet Ortega/Murillos vänstervridna regim stänga kyrkliga institutioner och universitet och inriktar sig målmedvetet på kyrkans företrädare. Hittills har sju präster fängslats och delvis dömts, bland andra biskopen Rolando Álvarez, som ådömts 26 års fängelse.

För närvarande tyder inget på ett slut i Nicaraguas inrikespolitiska splittring, som kostat hundratals människors liv i samband med uppror. Regeringen Ortega tillbakavisar svepande all kritik som en politisk kampanj.

Kathpress 2023-08-17

Detta är en nyhetstext.