Afrikanska teologer vädjar om en bredare diskussion vid höstens synod

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett antal framstående teologer och biskopar från hela den afrikanska kontinenten har med skärpa krävt en bredare diskussion vid höstens globala biskopssynod om familjefrågor och anser att förra årets möte alltför mycket fokuserade på frågor som enbart berörde katolikerna i Europa och Nordamerika.

Diskussionerna vid fjolårets möte – som tilldrog sig stor medial uppmärksamhet och granskade biskoparnas ståndpunkter beträffande kontroversiella frågor som skilsmässa, omgifte och samkönade relationer – utelämnade en mångfald överhängande frågor som rör miljoner människor i Afrika. Dessa diskuterades vid en banbrytande konferens den 16–18 juli vid Hekima University College, som leds av jesuiterna.

En kvinnlig teolog, Nontando Hadebe, vädjade till den globala kyrkan att fokusera på de stumma afrikaner, som lider på så många sätt. […] ”Vi vill se en institution som reagerar med vrede på ett profetiskt sätt”, sade denna teolog från Sydafrika, som inriktat sitt arbete på de afrikanska kvinnornas kamp och hänvisade till den kidnappning av 300 skolflickor som begicks av terroristgruppen Boko Haram.

Hadabe, som undervisar vid St. Augustine’s College i Johannesburg, var en av de 36 framstående teologer från kontinenten, som samlats till denna konferens, den sista i en tre år lång serie som hölls i Hekima. […] Bland de församlade fanns tre prelater, Rustenburg från Sydafrika, biskop Kevin Dowling, Malindi, Kenya och biskop Emanuel Barbara, Kibungo, Rwanda, samt biskop Antoine Kambanda. Både Dowling och Barbara anklagade mötet 2014 för att inte ha fokuserat nog på afrikanska frågor. […]

Barbara sade att afrikaner står inför många andra utmaningar än européerna. De måste hantera frågor som handlar om att möta nykonverterade till kristendomen som försöker leva ett kristet liv i en traditionell kultur. Han efterlyste en ny teologi om äktenskapet anpassad till afrikanska förhållanden. ”Om vi skall möta afrikanska kristna familjer med respekt, måste vi allvarligt arbeta på en afrikansk kristen äktenskapsteologi. Det räcker inte med att applicera andra modeller, som varit där i århundraden.” […]

En teolog från Kenya, Emmanuel Katongole, kritiserade vad han kallade ”de pressande moraliska frågornas tyranni”, som omedelbart reducerar de problem kyrkan står inför till att klubba ned frågor om sexualitet eller auktoritet. ”Den övergripande effekten av att fokusera på ’moraliska frågor’ blir en parodi på afrikanska röster. Det tenderar att undanskymma bredare och mera angelägna, men kanske mindre sexiga frågor. […] Varför är sexuell läggning en grundläggande mänsklig rättighet, men inte rätten till vatten?” […]

Emmanuel Barbara ifrågasatte att man kunde tala om en universell form av äktenskapet, som bara bygger på det enda svaret på ”tager du denna…” till enbart ”ja”, som ju härrör från en germansk-latinsk kulturbakgrund. I afrikanska sammanhang tar man denna konsensus stegvis, där båda familjerna är involverade. […] Denna konsensus byggde på att parterna en längre tid levde tillsammans och att familjerna gradvis sammansmälte”. […]

Grundläggande frågor som kyrkorna i Afrika står inför, enligt vad som kom fram vid en konferens i Nairobi:
Identitetsproblem för konvertiter, som känner sig avskilda från sin traditionella kultur genom sin konversion.
Könsrelaterat våld inom familjen, i övervägande fall mot kvinnor
Frånvarande fäder i familjelivet
Utbredd, förlamande fattigdom
Avsaknad av principfast, etiskt ledarskap på såväl regerings- som kyrklig nivå

Frågor som dessa vill man ska tas upp vid 2015 års synod.

Joshua J. McElwee, Vatican Insider/La Stampa 2015-08-15

Artikeln i dess helhet finns via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett antal framstående teologer och biskopar från hela den afrikanska kontinenten har med skärpa krävt en bredare diskussion vid höstens globala biskopssynod om familjefrågor och anser att förra årets möte alltför mycket fokuserade på frågor som enbart berörde katolikerna i Europa och Nordamerika.

Diskussionerna vid fjolårets möte – som tilldrog sig stor medial uppmärksamhet och granskade biskoparnas ståndpunkter beträffande kontroversiella frågor som skilsmässa, omgifte och samkönade relationer – utelämnade en mångfald överhängande frågor som rör miljoner människor i Afrika. Dessa diskuterades vid en banbrytande konferens den 16–18 juli vid Hekima University College, som leds av jesuiterna.

En kvinnlig teolog, Nontando Hadebe, vädjade till den globala kyrkan att fokusera på de stumma afrikaner, som lider på så många sätt. […] ”Vi vill se en institution som reagerar med vrede på ett profetiskt sätt”, sade denna teolog från Sydafrika, som inriktat sitt arbete på de afrikanska kvinnornas kamp och hänvisade till den kidnappning av 300 skolflickor som begicks av terroristgruppen Boko Haram.

Hadabe, som undervisar vid St. Augustine’s College i Johannesburg, var en av de 36 framstående teologer från kontinenten, som samlats till denna konferens, den sista i en tre år lång serie som hölls i Hekima. […] Bland de församlade fanns tre prelater, Rustenburg från Sydafrika, biskop Kevin Dowling, Malindi, Kenya och biskop Emanuel Barbara, Kibungo, Rwanda, samt biskop Antoine Kambanda. Både Dowling och Barbara anklagade mötet 2014 för att inte ha fokuserat nog på afrikanska frågor. […]

Barbara sade att afrikaner står inför många andra utmaningar än européerna. De måste hantera frågor som handlar om att möta nykonverterade till kristendomen som försöker leva ett kristet liv i en traditionell kultur. Han efterlyste en ny teologi om äktenskapet anpassad till afrikanska förhållanden. ”Om vi skall möta afrikanska kristna familjer med respekt, måste vi allvarligt arbeta på en afrikansk kristen äktenskapsteologi. Det räcker inte med att applicera andra modeller, som varit där i århundraden.” […]

En teolog från Kenya, Emmanuel Katongole, kritiserade vad han kallade ”de pressande moraliska frågornas tyranni”, som omedelbart reducerar de problem kyrkan står inför till att klubba ned frågor om sexualitet eller auktoritet. ”Den övergripande effekten av att fokusera på ’moraliska frågor’ blir en parodi på afrikanska röster. Det tenderar att undanskymma bredare och mera angelägna, men kanske mindre sexiga frågor. […] Varför är sexuell läggning en grundläggande mänsklig rättighet, men inte rätten till vatten?” […]

Emmanuel Barbara ifrågasatte att man kunde tala om en universell form av äktenskapet, som bara bygger på det enda svaret på ”tager du denna…” till enbart ”ja”, som ju härrör från en germansk-latinsk kulturbakgrund. I afrikanska sammanhang tar man denna konsensus stegvis, där båda familjerna är involverade. […] Denna konsensus byggde på att parterna en längre tid levde tillsammans och att familjerna gradvis sammansmälte”. […]

Grundläggande frågor som kyrkorna i Afrika står inför, enligt vad som kom fram vid en konferens i Nairobi:
Identitetsproblem för konvertiter, som känner sig avskilda från sin traditionella kultur genom sin konversion.
Könsrelaterat våld inom familjen, i övervägande fall mot kvinnor
Frånvarande fäder i familjelivet
Utbredd, förlamande fattigdom
Avsaknad av principfast, etiskt ledarskap på såväl regerings- som kyrklig nivå

Frågor som dessa vill man ska tas upp vid 2015 års synod.

Joshua J. McElwee, Vatican Insider/La Stampa 2015-08-15

Artikeln i dess helhet finns via denna länk här