Venezuela: biskoparna misstänker valfusk och kräver nyval

Biskopskonferensen i Venezuela har uttalat hård kritik med anledning av hur de senaste regionalvalen i landet gått till. ”Det förekom så många motsägelser vid det senaste valet. Folkviljan beaktades inte, snarare var det en förfalskning”, sade ordföranden i biskopskonferensen, ärkebiskop Diego Padrón, på lördagen till Vatikanradion. Han kräver nyval, som i motsats till det senaste måste gå ”absolut rättvist” till. Det senaste valet, vid vilket det socialistiska regeringspartiet under president Nicolás Maduro utgick som segrare, var ”ett hån mot värdet av ett val som sådant”, enligt ärkebiskopen av Cumana.

Redan få dagar efter regionalvalen föregående söndag kritiserade landets biskopar i skarpa ordalg den statliga valmyndigheten CNE. Denna institution hade ytterligare en gång visat sig vara en partisk skiljedomare i tjänst hos det officiella partiet. Nu skärpte ärkebiskop Padrón tonen och krävde, förutom nyval, inrättandet av ett ”nationellt valråd” med uppgift att övervaka att valet gick rättmätigt till.

Enligt officiella uppgifter vann president Maduros socialistparti 18 av de totalt 23 guvernörsposterna. Prognoserna hade i förväg tytt på en klar seger för oppositionen. Den venezuelanska oppositionen vägrade erkänna valutgången och den förre presidentkandidaten Henrique Capriles betecknade landets valsystem som det mest korrupta i världen.

Kathpress 2017-10-22