Tagged 'president Nicolás Maduro'

Venezuela: biskoparna misstänker valfusk och kräver nyval

Biskopskonferensen i Venezuela har uttalat hård kritik med anledning av hur de senaste regionalvalen i landet gått till. ”Det förekom så många motsägelser vid det senaste valet. Folkviljan beaktades inte, snarare var det en förfalskning”, sade ordföranden i biskopskonferensen, ärkebiskop…

Höga förväntningar i Colombia inför påvebesöket

Just nu syns bilder på påven överallt i Colombia: på byggarbetsplatser, i tvätterier, på framsidan av specialutgåvor. Glädjen inför det emotsedda besöket av Franciskus (6–11 september) växer. ”Påven har ett utomordentligt gott rykte i Colombia”, säger Bogotás kardinal Rubén Salazar…

Vatikanen beredd att medla i Venezuela

Vatikanen bekräftar att man är beredd att medla i den politiska krisen i Venezuela. Nuntiaturen är beredd att hjälpa det venezulanska folket, säger enligt dagstidningen El Nacional ärkebiskop Aldo Giordano. Vatikanambassadören hade tidigare träffat Venezuelas vicepresident Aristobulo Isturiz. Under senare…

Uppmaning till att rösta i Venezuela

”Det kommande presidentvalet är en unik händelse. Det utgör en utmaning för ansvarskännande medborgare och accentuerar den styrka och betydelse som ligger i ett fritt och ansvarsfullt valdeltagande. Att gå och rösta är avgörande! Det är en handling genom vilken…