Venezuela

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I det krisdrabbade Venezuela är, enligt högste chefen för den katolska hjälporganisationen för Latinamerika Adveniat, Martin Maier, kyrkan den ”enda breda oppositionen”. Sålunda ska biskoparna ha yttrat sig mycket tydligt...
Efter att migranter från Venezuela överfallits har jesuiternas flyktinghjälp JRS i Chile påbörjat en ny kampanj. Kampanjen som går under namnet ”Byt perspektiv” vill uppmana människor att försöka sätta sig...
Den internationella, katolska hjälporganisationen Kirche in Not uppmärksammar det höga antalet präster och ordenspersoner som dött i covid-19 i Latinamerika. Bara i Venezuela har sedan pandemin bröt ut 24 präster...
Med fyra månader kvar till parlamentsvalet uppmanar Venezuelas biskopar de politiska ledarna att komma på konkreta sätt att vända landet och uppmana medborgarna att bygga Venezuelas framtid, trots de många...
Caritas i Argentina arbetar för högtryck med att öka sina ansträngningar att dela ut livsmedel till den fattigare delen av befolkningen. ”På senare tid har vi med 50 procent behövt...
Fredagen den 24 januari träffade USA:s vicepresident Mike Pence påven Franciskus i Vatikanen i en dryg timmes lång privat audiens. I en tv-sänd intervju för den amerikanska, katolska kanalen EWTN...
Den venezuelanske biskopen Mario del Valle Moronta har anklagat sitt lands regering för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Venezuelas president Nicolás Maduro har upphöjt ”korruption till en statlig princip”, sade...
Jesuitordens generalföreståndare, Arturo Sosa, kräver ett systemskifte i Venezuela. Det ekonomiska läget är ”verkligt kritiskt”, och människornas vardag blir allt svårare, sade han i måndags inför internationella journalister. Den venezolanska...
I kampen om makten i Venezuela har president Maduro bett påven Franciskus att medla. Han har bett om hjälp i en process som ska möjliggöra en dialog, sade den socialistiske...
Den till hösten planerade Amazonassynoden med påven Franciskus skall enligt önskemål från de lokala kyrkorna på norra halvklotet också spela en viktig roll för debatten i Europa. Skyddet av Amazonbäckenet...
En grupp människor som sade sig agera på uppdrag av de lokala myndigheterna tillförskansade sig lokaler som tillhör den katolska församlingen Vår Fru av berget Karmel i delstaten Mérida i...
Ordföranden för den venezolanska biskopskonferensen, José Luis Azuaje Ayala, är mycket oroad över den svåra kris i samhället som har uppstått genom den politiska och ekonomiska utvecklingen i hans sydamerikanska...