Venezuela: Maduro ber återigen påven att medla

I kampen om makten i Venezuela har president Maduro bett påven Franciskus att medla. Han har bett om hjälp i en process som ska möjliggöra en dialog, sade den socialistiske presidenten till tv-stationen Sky 24 (under måndagen, lokal tid). Skulle påven tillmötesgå begäran skulle det vara Vatikanens andra försök att medla mellan de båda lägren. Det första försöket misslyckades, efter det att Maduro sommaren 2018 upplöste parlamentet som valts i fria val och ersatte detta med den församling som skulle ta fram en ny författning. Kyrkliga företrädare anklagade honom då för att inte ha hållit givna löften.

Juan Guaidó. Wikimedia Commons.

Under tiden går förberedelserna för hjälpsändningar från Colombia till Venezuela på högvarv. Oppositionsledaren Juan Guaidó, som har utropat sig som interimspresident, har krävt att militären ska ställa sig på ”mänsklighetens och hjälpens sida”. Även den venezuelanska biskopskonferensen krävde vid en presskonferens under måndagen att Maduroregeringen utfärdar de nödvändiga tillstånden för hjälpsändningarna. Biskopskonferensens generalsekreterare, hjälpbiskop José Trinidad Fernandez från Caracas, bekräftade att kyrkan ställer sig på de mest hjälpbehövandes sida.

Argentinas biskopar har under tiden ställt sig bakom den neutrala hållningen hos påven Franciskus i den venezuelanska maktkampen: Det är ”inte Heliga stolens stil att fördöma den ena eller den andra regeringen”, menar ordföranden för den argentinska biskopskonferensen, biskopen av San Isidro, Oscar Ojea, i ett videobudskap. Vatikanens diplomati är inriktad på att stå till förfogande för dialog. Många har ändå inte varit intresserade av ett differentierat svar från påven, utan endast av om Franciskus fördömer Maduro eller inte.

Med tanke på Maduros begäran om medling framstår påvens återhållsamma ställningstagande nu i ett nytt ljus. Den 28 januari, under den ”flygande presskonferensen” efter världsungdomsdagen i Panama, hade Franciskus vägrat att uttrycka sin åsikt om maktkampen i Venezuela. ”Jag lider av den”, sade han till journalisterna på flyget tillbaka till Rom. ”Jag fruktar blodsutgjutelse.” Venezuelas folk lider. Därför ber han alla inblandade om en rättvis och fredlig lösning. Själv vill han inte ta parti för någon i en pågående konflikten, sade Franciskus. ”Det skulle vara en pastoral vårdslöshet som skulle kunna förorsaka skada.”

I Venezuela togs påvens hållning emot på olika sätt. Medan president Maduro lovprisade den, offentliggjorde den populäre karikatyrtecknaren Fernando Pinillo en teckning som visar Franciskus med en kommunistisk armbindel och med förbundna ögon samtidigt som säkerhetsstyrkorna skjuter demonstranter. USA, Tyskland, Österrike liksom ett flertal länder inom EU och Latinamerika har under tiden erkänt Guaido som rättmätig interimspresident.

Kathpress 2019-02-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I kampen om makten i Venezuela har president Maduro bett påven Franciskus att medla. Han har bett om hjälp i en process som ska möjliggöra en dialog, sade den socialistiske presidenten till tv-stationen Sky 24 (under måndagen, lokal tid). Skulle påven tillmötesgå begäran skulle det vara Vatikanens andra försök att medla mellan de båda lägren. Det första försöket misslyckades, efter det att Maduro sommaren 2018 upplöste parlamentet som valts i fria val och ersatte detta med den församling som skulle ta fram en ny författning. Kyrkliga företrädare anklagade honom då för att inte ha hållit givna löften.

Juan Guaidó. Wikimedia Commons.

Under tiden går förberedelserna för hjälpsändningar från Colombia till Venezuela på högvarv. Oppositionsledaren Juan Guaidó, som har utropat sig som interimspresident, har krävt att militären ska ställa sig på ”mänsklighetens och hjälpens sida”. Även den venezuelanska biskopskonferensen krävde vid en presskonferens under måndagen att Maduroregeringen utfärdar de nödvändiga tillstånden för hjälpsändningarna. Biskopskonferensens generalsekreterare, hjälpbiskop José Trinidad Fernandez från Caracas, bekräftade att kyrkan ställer sig på de mest hjälpbehövandes sida.

Argentinas biskopar har under tiden ställt sig bakom den neutrala hållningen hos påven Franciskus i den venezuelanska maktkampen: Det är ”inte Heliga stolens stil att fördöma den ena eller den andra regeringen”, menar ordföranden för den argentinska biskopskonferensen, biskopen av San Isidro, Oscar Ojea, i ett videobudskap. Vatikanens diplomati är inriktad på att stå till förfogande för dialog. Många har ändå inte varit intresserade av ett differentierat svar från påven, utan endast av om Franciskus fördömer Maduro eller inte.

Med tanke på Maduros begäran om medling framstår påvens återhållsamma ställningstagande nu i ett nytt ljus. Den 28 januari, under den ”flygande presskonferensen” efter världsungdomsdagen i Panama, hade Franciskus vägrat att uttrycka sin åsikt om maktkampen i Venezuela. ”Jag lider av den”, sade han till journalisterna på flyget tillbaka till Rom. ”Jag fruktar blodsutgjutelse.” Venezuelas folk lider. Därför ber han alla inblandade om en rättvis och fredlig lösning. Själv vill han inte ta parti för någon i en pågående konflikten, sade Franciskus. ”Det skulle vara en pastoral vårdslöshet som skulle kunna förorsaka skada.”

I Venezuela togs påvens hållning emot på olika sätt. Medan president Maduro lovprisade den, offentliggjorde den populäre karikatyrtecknaren Fernando Pinillo en teckning som visar Franciskus med en kommunistisk armbindel och med förbundna ögon samtidigt som säkerhetsstyrkorna skjuter demonstranter. USA, Tyskland, Österrike liksom ett flertal länder inom EU och Latinamerika har under tiden erkänt Guaido som rättmätig interimspresident.

Kathpress 2019-02-05