Amazonassynoden viktig även för kyrkorna i norr

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den till hösten planerade Amazonassynoden med påven Franciskus skall enligt önskemål från de lokala kyrkorna på norra halvklotet också spela en viktig roll för debatten i Europa. Skyddet av Amazonbäckenet ”är en överlevnadsfråga för hela världen” och Tyskland sade hjälpbiskopen i Erfurt, Reinhard Hauke, på måndagen i Bonn efter ett avslutat besök i Ecuador.

Huvudstaden Quito är säte för det pan-amazoniska kyrkliga nätverket REPAM (Red Eclesial PanAmazonia), som gör insatser för mänskliga rättigheter i regionen. Hauke är ställföreträdande ordförande för biskopskonferensen Adveniat-Kommission. De tyska katolikernas hjälporganisation för Latinamerika är medlem i REPAM.

”Det är inte enbart en ekologisk fråga, utan gäller skyddet för de mer än 400 naturfolk som lever där”, underströk biskop Hauke med hänsyftning på synoden som skall äga rum i Rom i oktober. Här handlar det inte om folklore, utan om att bevara dessa folkgruppers kunskaper och andlighet.

Den biskopliga kommissionen Adveniat har under en vecka rest runt i Ecuador och noga informerat sig om situationen i Amazonasområdet, varvid man besökt bosättningar och olika Adveniatprojekt.

Ytterligare ett tema var situationen för flyktingarna från Venezuela. Mer än en halv miljon människor från det krisdrabbade Venezuela befinner sig för tillfället i Ecuador. Landet har 16,7 miljoner invånare. Kyrkliga inrättningar och ordnar har tagit hand om många flyktingar och Adveniat understödjer flyktingprojekt i exempelvis Quito.

Kathpress 2019-02-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den till hösten planerade Amazonassynoden med påven Franciskus skall enligt önskemål från de lokala kyrkorna på norra halvklotet också spela en viktig roll för debatten i Europa. Skyddet av Amazonbäckenet ”är en överlevnadsfråga för hela världen” och Tyskland sade hjälpbiskopen i Erfurt, Reinhard Hauke, på måndagen i Bonn efter ett avslutat besök i Ecuador.

Huvudstaden Quito är säte för det pan-amazoniska kyrkliga nätverket REPAM (Red Eclesial PanAmazonia), som gör insatser för mänskliga rättigheter i regionen. Hauke är ställföreträdande ordförande för biskopskonferensen Adveniat-Kommission. De tyska katolikernas hjälporganisation för Latinamerika är medlem i REPAM.

”Det är inte enbart en ekologisk fråga, utan gäller skyddet för de mer än 400 naturfolk som lever där”, underströk biskop Hauke med hänsyftning på synoden som skall äga rum i Rom i oktober. Här handlar det inte om folklore, utan om att bevara dessa folkgruppers kunskaper och andlighet.

Den biskopliga kommissionen Adveniat har under en vecka rest runt i Ecuador och noga informerat sig om situationen i Amazonasområdet, varvid man besökt bosättningar och olika Adveniatprojekt.

Ytterligare ett tema var situationen för flyktingarna från Venezuela. Mer än en halv miljon människor från det krisdrabbade Venezuela befinner sig för tillfället i Ecuador. Landet har 16,7 miljoner invånare. Kyrkliga inrättningar och ordnar har tagit hand om många flyktingar och Adveniat understödjer flyktingprojekt i exempelvis Quito.

Kathpress 2019-02-04