Biskopssynoden om ungdomar inledd

I dag 3 oktober inleds den synod som ska behandla ”ungdomar, tro och kallelser” under nästan hela oktober månad. Under den inledande mässan uppmuntrade påven världens biskopar att lyssna till de unga, som är kallade att hjälpa kyrkan att ”drömma, hoppas och att bygga en bättre värld”.

Påven kommenterade att två biskopar från Kinas fastland närvarar vid synoden, och att kinesiska katoliker därigenom står ännu närmare full gemenskap med Petrus än tidigare.

Han kallade dagens ungdomar ”föräldralösa utan en trosgemenskap som stödjer dem, föräldralösa i avsaknad av riktning och mening i livet”, och bad biskopar och präster att fördomsfritt och ödmjukt lyssna och urskilja vad Gud önskar av sin kyrka.

Biskopar vid Andra Vatikankonciliet

Avslutningsvis erinrade sig påven budskapet från Andra Vatikankonciliets avslutning, och Paulus VI:s tal till världens ungdomar 1965. Andra Vatikankonciliet kallar kyrkan att ”föryngra sitt ansikte” för att bättre återspegla Kristus, och från Paulus VI kom uppmaningar:

”Bekämpa all egoism. Ge inte våldet och hatet det spelrum som orsakar krig och all den misär som följer. Var generösa, rena, respektfulla och allvarliga, och bygg entusiastiskt en bättre värld än de era förfäder haft.”

Red. 2018-10-03

Källa: Vatican News via länken här