Rak och tydlig kritik hjälper, säger påven till synoddeltagarna

Vid öppnandet av Världsbiskopssynoden på temat ungdomar inbjöd påven Franciskus till konstruktiv kritik och uppriktig dialog. ”Uppriktig och tydlig kritik” hjälper, medan däremot ”onödigt skvaller” och fördomar är till hinders, sa kyrkans överhuvud på onsdagseftermiddagen i Vatikanens synodaula.  I anslutning därtill skulle den första rundan av överläggningar under det drygt tre veckor långa mötet inledas.

Det är en plikt för biskopssynoden att ”verkligen lyssna” och avstå från färdiga svar, menar påven. Fördomar och stereotyper måste bekämpas och övervinnas. Alla sidor måste vara öppna för en sann dialog och redo att ompröva sina åsikter. Franciskus fördömde ånyo klerikalismen som orsak till mycket ont i kyrkan. ”Därför måste vi ödmjukt be om förlåtelse och framför allt skapa förutsättningar för att den inte ska återkomma.”

Påven krävde att mot slutet av synoden skall ”det inte bara finnas ett enda dokument – som i vanlig ordning läses av få och kritiseras av många”. Snarare är det nödvändigt med konkreta pastorala förslag, som för de unga närmare evangeliet. Även om kyrkan för närvarande förefaller vara full av svårigheter och problem, får man inte ge upp hoppet. Därtill behövs det inte någon ”verklighetsfrämmande teologisk argumentation”.

Franciskus intygade att kyrkan brister i att lyssna. Unga människor känner sig ofta missförstådda och ibland även tillbakavisade. En sluten kyrkan, som inte är öppen för nyheter och för ”den gudomliga överraskningen”, är inte heller trovärdig.

Den femtonde ordinarie generalförsamlingen av biskopssynoden har som motto ”De unga, tron och att urskilja sin kallelse”. Fram till den 28 oktober möts 267 biskopar från hela världen i Vatikanen. Man har även bjudit in kyrkoledare från östkyrkan, ordensfolk och ledare i kurian samt 23 externa experter. Vatikanen har utsett 49 särskilt inbjudna åhörare. De flesta av dessa är mellan 18 och 29 år gamla. Kvinnor utgör ungefär halva antalet. I motsats till biskoparna har de inbjudna åhörarna inte rösträtt.

Kathpress 2018-10-05