Förtroendekrisen i kyrkan tema vid synodens första dag

Förlusten av förtroende i katolska kyrkan var ett tema under den första rundan vid biskopssynoden om ungdomen. Det rörde sig också om en bön om förlåtelse i de fall ”då kyrkan på alla områden inte varit vuxen det ansvar som anförtrotts henne”, enligt den nye ordföranden i det dikasterium som sköter mediefrågor, Paolo Ruffini, vid Vatikanens presstjänst.

Detta inkluderar även övergreppsfallen i kyrkan enligt Ruffini på onsdagen i samband med första presskonferensen vid Synoden i Rom. Under de första 25 anförandena i synodaulan handlade det åter och åter om att i kyrkans dialog med ungdomar uppriktigt lyssna. Ytterligare temata behandlade, enligt Ruffini, migration, marginaliseringen av de unga, känslolivet och sexualiteten, spiritualitet, kallelse och familj, eller förhållandet mellan generationerna. Man tog även upp unga människors betydelse för framtiden. Vid synoden hölls det första anförandet av en ung kvinna som vill bli ordenssyster.

Synoden, som skall pågå till den 28 oktober, har rubriken ”Ungdomen, tron och urskiljningen av kallelser”. Utvalda ungdomar släpps fram som talare, men har ingen rösträtt.

Kath.ch/news 2018-10-04
Katholisches Medienzentrum