Vatikanens flagga kan bli kriminell i Skottland

Polisen i Skottland vidhåller att det kan vara en kriminell handling att ”flagga eller visa” Vatikanens flagga ”på ett provokativt sätt”. Detta efter den katolska tidningen Scottish Catholic Observer häromdagen publicerade ett internt polisdokument där Vatikanens flagga fanns med på listan över symboler och flaggor som det under vissa omständigheter kan betraktas som kriminellt att använda, eftersom det skulle bryta mot en lag från år 2000 mot terrorism.

Skottland har under senare år upplevt en ökning i antalet hatbrott motiverade av anti-katolicism. Bland annat har sådana brott noterats i samband med fotbollshuliganism. Enligt en undersökning från april i år uppger 20 procent av de skotska katolikerna att de har upplevt kränkningar eller fördomar på grund av deras katolska tro.

Sedan den skotska reformationen på 1500-talet har det i landet med jämna mellanrum utbrutit sekteristiska konflikter utifrån religiös tillhörighet. Lagen från år 2000 syftar bland annat till att stävja sekteristiska uttryck och utifrån den för den skotska polisen listor över symboler som om de används på ”provokativa” sätt, vilket inte direkt definieras vad det betyder, påstås underblåsa sekterism, terrorism och konflikter. Vatikanens flagga finns där i sällskap med flaggorna för Israel, Irland, Palestina, Katalonien och Baskien.

I polisdokumentet heter det bland annat: ”Om flaggorna offentligt används för att referera till en förbjuden organisation kan deras användande vara ett brott mot kapitel 13 i terrorlagen från år 2000. […] innehavet av flaggorna på en fotbollsläktare kan utgöra grund för brott mot reglerna i lagen.”

Överste polisintendent John McKenzie sade till Scottish Catholic Observer att ”själva flaggorna som sådana” sällan är problematiska men att det är ”de kriminella beteenden som hänger samman med dem, vilket kan inkludera, utan att begränsas till, sådant som hotfulla gester eller ord, flaggning för att uttrycka stöd för en terrorgrupp eller för att uppmana till hatbrott”.

Företrädare för den katolska kyrkan har uttryckt skarp kritik mot detta sätt att betrakta Vatikanens flagga på. Som en talesman för kyrkan uttryckte det: ”Flaggan har stolt vajat runt om i Skottland till exempel i samband med två påvebesök, utan att någon blivit upprörd och utan någon som helst incident har inträffat, och dess användning får inte begränsas på något sätt.” En talesman för den skotska regeringen har därefter klargjort att det inte är ett brott att flagga med Vatikanens eller någon annan nations flagga.

Catholic News Agency, 2018-10-04