Tagged 'ungdomssynoden'

Ungdomssymposium i Krakow i oktober 2020

Katolska kyrkan inbjuder till ett fyra dagar långt europeiskt ungdomssymposium i Krakow i oktober år 2020. Vid mötet kommer man att behandla intryck från ungdomssynoden i höstas, och även Världsungdomsdagarna i Panama sistlidna januari står på dagordningen, meddelade på tisdagen…

Ungdomarna viktiga men sårbara

av EMIL ZYKA – Tankar kring ungdomssynodens betydelse för katolska ungdomar i Sverige. Se också Elin Jönssons artikel i Signum nr 6/2018 och Julie Zykas reflektioner i Signum nr 7/2018. Ungdomssynoden, som pågick hela oktober 2018, är över, och nu ska…

Övergrepp och inkludering i fokus

När den pågående biskopssynoden om ungdomar nu går in i sin avslutande vecka konstaterade biskoparna vid en presskonferens den 20 oktober att de pågående avslöjandena om övergrepp i kyrkliga miljöer har varit ett konstant samtalsämne sedan synodens första dag. Biskoparna…

Biskopssynoden om ungdomar inledd

I dag 3 oktober inleds den synod som ska behandla ”ungdomar, tro och kallelser” under nästan hela oktober månad. Under den inledande mässan uppmuntrade påven världens biskopar att lyssna till de unga, som är kallade att hjälpa kyrkan att ”drömma,…

Priorn i Taizé hoppfull inför ungdomssynoden

Ledaren för den ekumeniska kommuniteten i Taizé, broder Alois Löser, ser med tillförsikt fram mot världsbiskopssynoden om ungdomsfrågor, som börjar under den kommande veckan. ”Jag önskar att man i kyrkan lyssnar mera till ungdomarna”, sade han på torsdagen till hemsidan…

Teologisk kritik mot ungdomssynodens dokument

Den katolske ärkebiskopen av stiftet Philadelphia i USA, Charles Chaput, har publicerat en artikel i den amerikanska teologiska tidskriften First Things där han reflekterar kritiskt över det arbetsdokument som har tagits fram inför den kommande biskopssynoden om ungdomar den 3–28 oktober…

Höga tyska förväntningar på ungdomssynoden

Tysklands biskopar hoppas att romerska världsbiskopssynoden på temat Ungdom, som snart ska hållas, ska innebära en nystart. Ungdomsbiskopen Stefan Oster framhöll på tisdagen, under den tyska biskopskonferensens (DBK) vårförsamling, särskilt det breda deltaganden i Vatikanens nätenkät. Dessutom kommer det att…

Vatikanen samlar ungdomar inför ungdomssynoden

Medan den katolska kyrkan förbereder sig för att välkomna ungdomar från hela världen till ett förberedande möte om biskopssynoden om ungdomar och kallelser senare i höst, har kardinal Lorenzo Baldisseri, generalsekreterare i biskopssynoden, berättat att kyrkan kommer att använda alla…