Ungdomssynodens arbetsdokument nu offentligt

Vatikanen offentliggjorde under tisdagen arbetsdokumentet för den kommande ungdomssynoden i oktober. Den omfattande skrivelsen med 214 punkter skildrar utförligt ungdomars livssituation över hela världen, ger en tolkningshjälp utifrån trons perspektiv och den katolska kyrkans möjligheter att bistå unga människor i deras beslut när det gäller livet och tron.

Det så kallade instrumentum laboris, som för närvarande endast i en italiensk version, utgör ett diskussions- och informationsunderlag för det internationella biskopsmötet den 3–28 oktober. Det belyser en stor mängd problem och vill uppmuntra problemlösning, sade synodens generalsekreterare, kardinal Lorenzo Baldisseri, vid en presskonferens i Vatikanen. ”Det kan ses som en inbjudan till att längta efter det omöjliga och att tillsammans med ungdomarna drömma om stora ting.” Att göra ungdomarna sällskap genom kyrkan är synodens främsta ärende.  Ungdomssynodens målgrupp är hela spektrat av unga människor över hela världen, troende kristna såväl som de som står långt ifrån religionen.

Exempelvis kommer de ensamståendes situation att diskuteras. Hittills har det i kyrkan inte varit så vanligt att gå in på situationen för unga människor, som inte har bildat familj och som heller inte vill bli präster eller gå in i en orden, sade Baldisseri. Detta fenomen tilltar, vilket också har påverkat synodens arbetsdokument. Det handlar här om att ”värdesätta varje form av kallelse i kyrkan och i världen”, menar kardinalen.

Under den tre veckor långa synoden som har temat ”Ungdomen, tron och kallelsebeslutet” kommer det handla om livssituationen för cirka 1,8 miljarder människor i åldrarna 16–29 år. I fokus står unga människors livsavgörande beslut liksom deras förhållande till tro och kyrka.

Av det synodförberedande frågeformuläret framgår det också att teman som klimatförändringar, abort, samboskap och äktenskap bland ungdomar både inom och utanför kyrkan kommer att diskuteras livligt. Många biskopskonferenser anser att att frågor om sexualitet bör ”diskuteras öppet och utan fördömanden”.  Sociologiska undersökningar visar att många unga katoliker inte följer den kyrkliga sexualmoralens upplysningar, sägs det vidare i dokumentet. Samtidigt finns det unga katoliker som kräver att kyrkan inte anpassar sig till tidsandan utan här i stället måste fördjupa sin lära.

Kathpress 2018-06-19