Tagged 'kardinal Lorenzo Baldisseri'

Ungdomssynodens arbetsdokument nu offentligt

Vatikanen offentliggjorde under tisdagen arbetsdokumentet för den kommande ungdomssynoden i oktober. Den omfattande skrivelsen med 214 punkter skildrar utförligt ungdomars livssituation över hela världen, ger en tolkningshjälp utifrån trons perspektiv och den katolska kyrkans möjligheter att bistå unga människor i…

Vatikanen samlar ungdomar inför ungdomssynoden

Medan den katolska kyrkan förbereder sig för att välkomna ungdomar från hela världen till ett förberedande möte om biskopssynoden om ungdomar och kallelser senare i höst, har kardinal Lorenzo Baldisseri, generalsekreterare i biskopssynoden, berättat att kyrkan kommer att använda alla…

Biskopssynoden – en översikt

Observatörerna har med stort intresse följt början av den extraordinarie biskopssynoden i Rom. Överläggningarna om kyrkans förhållande till familjernas ändrade levnadsvillkor drar också uppmärksamheten till synodens nya arbetsmetoder. I stället för att läsa upp skriftliga anföranden talar de nu fritt….

Skilda meningar bland kardinaler

Sådant har inte förut skett i Rom: en kardinal framlägger en bok som tydligt vänder sig mot en annan kardinal. ”Familjens evangelium i den synodala debatten gentemot kardinal Kaspers förslag” är den italienska titeln på boken som i fredags, två…