Ingen maskin kan ersätta mänskliga relationer

Ledaren för Påvliga akademin för livet (Pontificia Accademia Pro Vita), ärkebiskop Vincenzo Paglia, betraktar bruket av robotar på vissa områden kritiskt. Det förligger en risk för att maskinen styr människan i stället för tvärtom, sade han på måndagen i Corriere della Sera. Ingen maskin kan ersätta mänskliga relationer, exempelvis som mellan läkare och patient, menade han och krävde en ny pakt mellan människa och teknik.

Faran att i arbetet ersätta människan med robotar är konkret, enligt ärkebiskop Paglia. Härvidlag måste man finna ”ett etiskt svar inför framtiden”. Enligt hans mening bör religionerna, kristna, judar, hinduer och muslimer, samverka och skapa en ”etisk allians”.

Paglias uttalande skedde i samband med årsmötet för akademin för livet. Temat var ”Roboetik, människan, maskinen och hälsan”. Mötet pågår fram till onsdagen. En audiens med påven Franciskus är inplanerad.

Påvliga akademin för livet firar 2019 sitt 25-årsjubileum. Den grundades de 11 februari 1994 av påven S:t Johannes Paulus II. Enligt uppgifter i Vatikanen har akademin 150 ledamöter från fem kontinenter. Bland dem finns läkare, teologer, biologer, naturvetare och humanister. Akademins syfte är att befordra interkulturell, interreligiös och tvärvetenskaplig dialog och ägnar sig framför allt åt skyddet av det mänskliga livet.

Under påven Franciskus har nya temata tillkommit. Den klassiska fokuseringen på abort och dödshjälp har utvidgats till förmån för en bredare angreppspunkt. Framdeles kommer man också att inrikta sig på läget för flyktingar, ävensom debatten om dödsstraff och vapenhandel.

Kathpress 2019-02-25