artificiell intelligens

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av OLLE BRANDT Påven Franciskus uppmanade i december till en internationell reglering av artificiell intelligens (AI) samtidigt som EU utarbetade världens första heltäckande AI-lagstiftning. Den 8 december offentliggjordes påvens budskap...
Vatikanen kommer att ge ut ett rådgivningsdokument med etiska riktlinjer för hantering av artificiell intelligens (AI). Påvliga akademin för livet anordnade på onsdagen en workshop med hundratalet experter och företagare...
De franska biskoparna har ägnat hälften av sitt sedvanliga tvådagarsmöte i Lourdes åt utmaningar med artificiell intelligens. Ärkebiskopen av Lille, monsignore Laurent Ulrich, förklarar för tidningen La Croix att biskopskonferens kanske...
”Vad skiljer människan från maskinen?” Så löd titeln på ett föredrag som hölls måndag den 25 mars 2019 i Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala universitet. Signum fick tillfälle att under ca 15...
av LARS STRANNEGÅRD Världen digitaliseras, robotiseras och präglas alltmer av artificiell intelligens. Maskinerna kommer kognitivt att utklassa oss människor på de flesta områden. Världen blir mer och mer osäker och...
Ledaren för Påvliga akademin för livet (Pontificia Accademia Pro Vita), ärkebiskop Vincenzo Paglia, betraktar bruket av robotar på vissa områden kritiskt. Det förligger en risk för att maskinen styr människan...
Påven Franciskus har överlagt med vice VD för Microsoft, Brad Smith, om möjliga användningsområden och utmaningar när det gäller ”artificiell intelligens för det gemensamma goda”. Även den digitala klyfta som...
Biskopar i EU har offentliggjort ett dokument som handlar om umgänget med artificiell intelligens (AI). Anledningen är det ökande antalet trängande och komplexa moraliska frågor inom detta ämnesområde, liksom den...
Vid en internationell konferens som hålls i februari kommer Vatikanen att dryfta de effekter som artificiell intelligens och robotar har på människornas liv. När robotarna ständigt blir mer och mer...
av MIKAEL SCHINK På 1950-talet införde BMW ett navigationssystem med en kvinnlig röst i sina bilar, varpå det kom in klagomål från kunderna, av vilka de flesta var män, att...
Är artificiell intelligens ett hot? – Behöver #metoo teologin? – Religionsfrihet i förorten – Varför är religiösa friskolor så farliga? Det är några frågor som tas upp i de seminarier...
av GÖRAN SUNDSTRÖM Tänk dig att du teleporteras atom för atom till en materiellt sett exakt kopia av dig själv. De atomer du består av skulle alltså kopieras till en...