Skillnader mellan människor, maskiner och djur

”Vad skiljer människan från maskinen?” Så löd titeln på ett föredrag som hölls måndag den 25 mars 2019 i Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala universitet.

Signum fick tillfälle att under ca 15 minuter intervjua föredragshållaren Per Johansson, humanekolog och tidigare verksam vid Lunds och Uppsala universitet. Nämnas kan att Per Johansson har hållit ett antal poddradiosamtal med Eric Schüldt på temat ”Människan och maskinen” (länk här) och om ”Myter och mysterier” (länk här).

Respondent på föredraget var Kim Solin, filosofie doktor i datavetenskap vid Åbo Akademi och filosofie doktor i filosofi vid Uppsala universitet. Han är också återkommande timlärare vid Newmaninstitutet i Uppsala.

Per Johansson (t.v.) och Kim Solin (t.h).
Foto: Fredrik Heiding.

Förutom frågan om skillnaden mellan människor och maskiner togs frågan om skillnaden mellan människan och djuren samt möjligheter och risker med Artificiell intelligens (AI) upp i intervjun.

Man kan lyssna till intervjun genom att klicka till vänster i den gråsvarta rektangeln nedan:

Kvällen arrangerades av ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle, som är en föreläsningsserie i samarbete mellan Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet, vill vara en arena för respektfulla, utforskande samtal om filosofiska och existentiella frågor.

Fredrik Heiding 2019-03-26