Fredrik Heiding

Gud med oss ensamma

av FREDRIK HEIDING Under adventstiden har vi sjungit psalmen ”O kom, o kom, Immanuel”. Immanuel betyder som bekant ”Gud med oss”. Det är detta mysterium julfirandet kretsar kring: en gemenskap av gudomlig karaktär upprättas. Att Ordet har blivit kött och…

Adolfo Nicolás in memoriam

av FREDRIK HEIDING – Generalföreståndaren som gick på djupet. Den förre generalföreståndaren för Jesu sällskap, vanligen kallat Jesuitorden, Adolfo Nicolás har avlidit i Tokyo den 20 maj 2020. Generalföreståndaren är den högste överordnade för den världsvida Jesuitorden; den förste som hade…