Vatikanen aviserar nya etiska riktlinjer för artificiell intelligens

Vatikanen kommer att ge ut ett rådgivningsdokument med etiska riktlinjer för hantering av artificiell intelligens (AI). Påvliga akademin för livet anordnade på onsdagen en workshop med hundratalet experter och företagare från hela världen med temat ”Goda algoritmer?”

Undertecknandet av ett gemensamt upprop, syftande till att vinna de stora teknologikoncernerna för egna etiska förpliktelser, planeras äga rum på fredagen. I samband med detta ska ett dokument med titeln Rome call for AI Ethics läggas fram för påven, vilket ordföranden i den påvliga akademin för livet, ärkebiskop Vincenzo Paglia, meddelade på tisdagen.

”Vi behöver starkare moraliska ambitioner för att kunna förmänskliga tekniken i stället för att teknifiera människan”, betonade ärkebiskopen för journalisterna. Denna etikkodex är visserligen inget officiellt Vatikandokument, men skall beskriva möjliga grunddrag för en etik för AI. Det handlar inte om något slags partnerskap med industrin, eller sponsring, utan att få till stånd en rörelse som kan utvidgas till att omfatta såväl offentliga institutioner som icke-offentliga organisationer (NGO), försäkrade Paglia. Bland undertecknarna på fredagen återfinns Microsofts president, Brad Smith, och vicepresidenten John Kelly i IBM.

”Vi upplever ett paradigmskifte”, enligt ärkebiskopen. ”Mänskligheten och dess framtid ändrar sig i grunden. För första gången i historien har mänskligheten förmågan att förstöra sig själv, först genom atombomben, sedan genom den ekologiska explosionen och nu genom en explosion i intelligensen, så att säga.”

Under olika workshops kommer den japanske stamcellsforskaren och Nobelpristagaren Shin’ya Yamanaka, samt den förre italienske utbildningsministern Francesco Profumo, att hålla huvudanförandena.

Undertecknandet av rådgivningsdokumentet är bara början, enligt ärkebiskop Paglia. Under de närmaste veckorna och månaderna kommer ytterligare organisationer och grupper att sluta upp.

Fader Paolo Benanti från akademin för livet talade vid en presskonferens på tisdagen om ”den fjärde industriella revolutionen”. AI har inget bestämt mål, men ”kan i grunden förändra allt vi gör. Alternativ intelligens kommer visserligen inte att leda till Apokalypsen, men kan betyda slutet för medelklassen, enligt expertisen.

Även frågor om säkerhet och konsekvenser berörs av AI, enligt Benanti. Man kan förvandla mänskliga problem genom statistik, grafiska framställningar och jämförelser. Därigenom skapar man sig en illusion att ”dessa problem går att lösa med datorernas hjälp. Men så är det inte” enligt referenten.

Kathpress 2020-02-26