Moder Tekla Famiglietti har avlidit

av FREDRIK VAHLQUIST

Från Rom når oss budet att Birgittasystrarnas förra generalabbedissa, den legendariska Moder Tekla Famiglietti, avled i dag på eftermiddagen den 3 mars.

Moder Tekla

För de många nordbor som under årens lopp mött denna karismatiska och dynamiska kvinna framstår Moder Tekla och hennes många medsystrar som en värdefull, ekumenisk bro mellan Rom och Norden. De arbetar nämligen aktivt och målmedvetet för den kristna kyrkans enande, ”att vi alla skola vara ett”, som Jesus manande ord lyder.

Moder Tekla föddes i trakten av Neapel 1936 och kom redan som tonåring att viga sitt liv åt den heliga Birgittas orden. I Birgittahuset i Rom fick Moder Tekla i början av 1950-talet andlig ledning och stöd av ordensgrenens grundare, Moder Elisabeth Hesselblad.

1979 valdes Moder Tekla till generalabbedissa. I 37 år kom hon med kraft och beslutsamhet att leda sin orden. Under dessa framgångsrika år mer än fördubblades antalet kloster i denna ordensgren och likaså ökade antalet systrar högst påtagligt. Idag har man över 600 systrar, som är aktiva i 55 kloster i 19 länder på fyra kontinenter.

Kronprinsessan Victoria, Moder Tekla och Johannes Paulus II

Från sitt hemland Polen var Johannes Paulus II väl bekant med varvsarbetarnas i Gdansk skyddshelgon, den heliga Birgitta. Mellan denne polske påve och Moder Tekla kom under årens lopp att utvecklas en djup vänskap, som gav Birgittasystrarnas ledare en särställning. I Rom och i Vatikanen betraktades Moder Tekla med både beundran och respekt och hon har betecknats som en av de mest inflytelserika kvinnorna inom den katolska kyrkan. När Johannes Paulus II som den förste påven någonsin besökte Norden i juni 1989 bodde han under sina dagar i Sverige i Birgittasystrarnas kloster på Djursholm. Där hade Moder Tekla på sin tid varit priorinna och lärt sig svenska, som hon behärskade väl liksom en rad andra främmande språk. När heliga Birgitta tio år senare av påven förklarades som ett av Europas tre kvinnliga skyddshelgon hade förvisso Moder Tekla ett finger med i spelet.

Moder Tekla verkade i många år för att Elisabeth Hesselblad skulle kanoniseras. Detta målmedvetna arbete kröntes med framgång då påven Franciskus i juni 2016 helgonförklarade denna svenska märkeskvinna.

Vatikanen har i flera sammanhang anlitat Moder Tekla för diplomatiska uppdrag. Till hennes främsta diplomatiska framgångar hörde det faktum att hon genom personliga kontakter med Fidel Castro banade väg för diplomatiska förbindelser mellan Heliga stolen och Kuba, samtidigt som hon lyckades få tillstånd att öppna flera birgittinska kloster på ön.

Liksom sin andliga moder, heliga Elisabeth Hesselblad, var Moder Tekla alltid mån om att bevara gamla goda svenska seder och traditioner. Många är de gäster och besökare i Birgittahuset i Rom som vid juletid med förundran och glädje sett Birgittasystrarna anförda av sin resliga generalabbedissa med stor inlevelse delta i välkända svenska jullekar.

Hennes egen vackra röst hördes ofta i samband med de dagliga mässorna i Birgittakyrkan vid Piazza Farnese. Moder Elisabeths favoritpsalm ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder” sjunger Birgittasystrarna i Rom alltjämt med en särskild inlevelse.

Liksom sin ekumeniskt inriktade företrädare Moder Hilaria har Moder Tekla upplåtit S:ta Katarinas kapell i Birgittahuset till Svenska kyrkan, som där kan fira sina gudstjänster och mässor. Det är ett unikt förhållande att en evangelisk-luthersk kyrka får hålla sina gudstjänster innanför ett katolskt klosters murar. Ekumenik i praktisk handling.

Moder Tekla har varit den drivande kraften vid en rad stora Birgittajubileer som gett anledning till ekumeniska gudstjänster i Peterskyrkan med deltagande av statschefer och ärkebiskopar från Norden. För sina mångåriga uppskattade insatser för att främja förbindelserna mellan vårt land och Vatikanen förlänades Moder Tekla av H M Konungen år 1991 Kommendörstecknet av Nordstjärneorden.

RIP

Fredrik Vahlquist var Sveriges sändebud vid Heliga stolen 2002–2008.