Stora faror vid utvinning av mineraler

Vid ett möte i Wien har olika grupper bjudit in till möte om problem i samband med råvaruhantering i bland annat Latinamerika.

För drygt ett år sedan brast en fördämning i anslutning till en järngruva i den lilla staden Brumadinho, och 272 personer begravdes under de mängder av slam som vällde fram. Vincente de Paula Ferreira, hjälpbiskop i Belo Horizonte, påtalar att det ansvariga företaget Vale inte hade gjort tillräckligt för att garantera säkerheten samt att en tyskt certifieringsföretag hade klassat anläggningen som säker. Franciskanen Rodrigo Peret, Brasilien, framhåller att liknande olyckor har inträffat tidigare, och de riskerar att upprepas. Människor förlorar liv och egendom, och naturen skadas. Deltagare vid mötet i Wien menar att naturen utsätts för rovdrift i jakt på mineraler och att företagen har för stort inflytande över lagstiftningen. Successivt har lagar till skydd för miljö och mänskliga rättigheter luckrats upp.

Katolska kyrkan i Brasilien fungerar som språkrör för de drabbade och försöker att stötta dem på olika sätt. Varje månad hålls en sorgegudstjänst vid den minut då dammen brast i Brumadinho. Biskopskonferensen i Brasilien har inrättat en kommission till stöd för utsatta i konflikter med storföretag. Påvens nyligen publicerade text om Amazonas, den apostoliska uppmaningen (Exhortatio apostolica) Älskade Amazonas, ser biskop de Paula Ferreira som ett stöd för människor och miljö. Påven betonar vikten av att skydda biologisk mångfald och uppmanar oss till solidaritet med folken i Amazonas.

Flera österrikiska ideella organisationer framhåller Österrikes särskilda ansvar för ansvarsfull råvarupolitik, eftersom Österrike förbrukar en oproportionerligt stor mängd råvaror per capita.

Kathpress 2019-03-04

Detta är ett nyhetstext.