Brasilien

Filter

Datumintervall
Inför presidentvalet den 2 oktober ser Brasilienexperten inom den tyska, kyrkliga hjälporganisationen för Latinamerika, Adveniat, Norbert Bolte, ett splittrat land. ”De systematiska verbala attackerna på kvinnor, urfolk, afro-brasilianare och oliktänkande,...
av FREDRIK HEIDING Hur förhåller sig den synodala vägen i Tyskland till dess motsvarigheter i andra delar av världen? Den frågan behandlas i ett specialnummer som nu i dagarna har publicerats...
av PATRICIA LORENZONI – Reflektioner över det religiösa våldets Brasilien. På taket till en vattencistern i Zona Norte i mångmiljonstaden Rio de Janeiro har en stor lysande Davidsstjärna rests. Cisternen ligger...
Under det gångna året har 182 personer ur urbefolkningen mördats, en ökning med 61 procentenheter jämfört med fjolåret. Detta framgår av en årsberättelse för 2020 från det katolska rådet för...
Brasiliens ursprungsbefolkningar hotas av ett svårt bakslag i kampen för sina traditionella bosättningsområden. Samtidigt som landets högsta domstol den 27 augusti överlägger om inskränkningar i tilldelningen av mark till ursprungsbefolkningarna,...
Brasiliens katolska biskopar har skärpt sin kritik av regeringen. Tal och inställningar som ”förnekar pandemins realitet, ignorerar hälsoskyddande åtgärder och hotar den demokratiska rättsstaten” är oacceptabla, heter det i ett...
Katolska finansaktörer, med tyska ”Bank für Kirche und Caritas” (BKC) i spetsen, försöker sätta press på Brasiliens regering att göra mer för att skydda miljön i landet, rapporterar Crux. Brasilien...
Brasilien kommer inte till ro. Mer än 800 döda i coronaviruset och upp till 15 000 nya infektioner rapporteras dagligen. Dessutom befinner sig regeringen under president Jair Bolsonaro i fritt fall....
Brasiliens kristna råd menar att presidenten ”predikar” konflikt och går in för desinformation i stället för att ena landet i kampen mot coronaviruset. I Brasilien kräver kyrkliga företrädare att en...
Vid ett möte i Wien har olika grupper bjudit in till möte om problem i samband med råvaruhantering i bland annat Latinamerika. För drygt ett år sedan brast en fördämning...
Jair Bolsonaro, Brasiliens kontroversielle president, deltog förra veckan i en ceremoni då republiken invigdes åt Jungfru Marie obefläckade hjärta. Akten ägde rum i Planaltopalatset i Brasilia, presidentens residens och leddes...
Den brasilienske kardinalen Odilo Scherer har uttryckt bekymmer över den senaste tidens samhälleliga och politiska utveckling i hemlandet. Det råder ännu oklarhet om vilken riktning den omstridde presidenten Jair Bolsonaro...